/ DERS NOTLARI
  1. Ders Notları
  2. Bilgisayar Bileşenleri ve Yazılım Nedir ?

Bilgisayar Bileşenleri ve Yazılım Nedir ?

Bilgisayar, mantıksal kararlar alarak aritmetik işler yapan bir elektronik makinedir.

Hesap makinesinden en önemli farkı hızlı veri işlemesi ve veri depolayabilmesidir.Hiçbir hataya yer vermeden çok sayıda işlemi yapabilir.Bilgisayarları türlerinden ve tiplerinden bağımsız olarak 2 kısma ayırabiliriz.

Donanım

Bilgisayarları oluşturan fiziksel aksama denir.Örnek; monitor, hard disk verilebilir

Yazılım

Bilgisayar üzerinde çalışan her türlü uygulamaya verilen genel addır.

Yazılım Nedir ?

Günümüzde bilgisayarların kullanım alanları artmıştır.Okulda, hastahanede, bankada, eğitim kurumlarında v.s . Sonuç olarak artık işlerimizi daha hızlı ve düzenli yapmamız için çeşitli amaçlara göre yazılmış uygulamaları kullanırız.Her uygulamanın bir yazılım sürecinden geçtiğini bilmeliyiz.

Uygulama (Yazılım), bilgisayarların belli bir işi yapması için tasarlanan komutlar bütünüdür.Uygulamalar kullanım amaçları ve yerlerine göre sistem uygulamaları, sürücüler ve uygulamalar olmak üzere üçe ayrılır.

Sistem Yazılımları

Her uygulama bir işletim sistemi üzerinde çalışır.Diğer uygulamaların çalışması için gereken kaynak ve çalışma ortamını yaratır.Örnek olarak Windows XP,Pardus bir sistem yazılımıdır.

Sürücüler

İşletim sistemi ile donanım aygıtları arasında iletişim sağlayan yazılımlardır.Örnek olarak bir ses kartının,yada usb belleği çalışması için işletim sistemine sürücüleri yüklenmelidir.

Uygulama Yazılımları

İşletim sistemi üzerinde çalışan ve kullanıcının işlerini kolaylaştıran yazılımlardır.Örnek olarak office,excel,word verilebilir.

Yazılımcı Kimdir ?

Yazılımcı belirli işlevlere uygun yazılım üreten uzman kişidir.Bir yazılımcı ilk olarak bilgisayar başında zaman geçirmekten sıkılmayan, meraklı ve araştırmacı bir kişidir.Uygulama geliştireceği platformu, kullandığı teknolojileri iyi bilmelidir.Algoritma mantığını iyi kavramış sorun çözme yeteneğine sahip olmalıdır.Yazılımcıları 3 grupta inceleyebiliriz.

Mimar

Teknolojiyi belirler ve gerektiğinde programı çözüm için daha küçük parçalara ayıran yazılımcıdır.

Geliştirici

Programı algoritmaya göre kodlayan yazılımcıdır.

Test Mühendisi

Programın gelişmesi aşamasında hataları bulan ve raporlayan kişidir.

Yazılım geliştirici bir kullanıcının bilgisayarla anlaşabilmesi için, kullanıcı ile bilgisayar arasında bir program yazmak için bir yazılım dili (C#,C,VB.Net vb.) kullanır.Bunun kullanmasının sebebi bilgisayarların 2’lik sistemi ( Binary Digit Code System) kullanmasıdır.2’lik sayı sistemi 0 ve 1’lerden oluşmaktadır.Bilgisayar, insanlar gibi 29 harf ve 10 rakam kullanarak anlaşma yapamaz.

Bilgisayar tüm gelen komutları makina diline çevirmesi gerekir.Bunun içinde program geliştiricinin yazdığı kod parçaları bir editör yardımı ile makina diline çevrilmektedir.Bir yazılım dili kullanırken hangi seviye bir dil seçileceği bilinmelidir.Bir veritabanı projesi için VB.Net seçilirken, bir sistem yazılımı yazmak için C ya da C++ yazılım dili seçilmesi daha mantıklıdır.

Bütün yazılım dillerinin, kendine özgü kelime hazneleri ve özellikleri vardır.Kelimelere anahtar kelime ( keyword ) , yazılım dilinin dilbilgisine ise söz dizimi (syntax) denir.Anahtar kelimeler kullanılarak yazılım dillerinde program yapılabilir.Fakat günümüzde bazı programlama dilleri popülerliğini kaybetmiştir.Günümüzde popüler olan diller aşağıda listelenmiştir.

Popüler Yazılım Dilleri:

  • C#
  • VB.Net
  • Java
  • C ve C++

Bunlardan C ve C++daha çok sistem yazılımı ve sürücü yazmak için kullanılır.