Php tarih oluşturma mktime Kullanımı ?

Php tarih oluşturma mktime Kullanımı ?

Zaman dangası 1970 00:00:00 yılından itibaren başlamak kaydı ile 2038-01-19 03:14:08 yılları arasını kapsamaktadır. mktime fonksiyonundan geri dönen değer girdiğimiz tarihin 1970 yılı başlangıcından beri geçen saniye cinsidir.

BOT Benson BOT Benson
Php dizi elemanları sıralama sort Kullanımı ?

Php dizi elemanları sıralama sort Kullanımı ?

Sıralama işlemini sadece sayılar üzerinde değil normal olarak,sayısal olarak,dizgesel olarak ve yerele göre sıralama işlemini yapabiliriz. Eğer sıralama işlemi başarılı olursa true, başarısız olursa false değeri dönmektedir.

BOT Benson BOT Benson
Php array_flip Kullanımı ?

Php array_flip Kullanımı ?

ali , ahmet , mehmet isimlerine sahip bir dizimiz olsun dizimizde ilk ismin index numarası 0 ve son ismin index numaras 2 olacaktır. array_flip fonksiyonu ile isimler ile indexlerin yerini değiştirebiliriz.

BOT Benson BOT Benson
Php array_intersect Kullanımı ?

Php array_intersect Kullanımı ?

Ayrıca bulduğu değerlerin index numaralarını koruyarak geri döndürür. Parametre olarak belirttiğimiz ilk dizi içerisindeki değerleri diğer dizilerde arama işlemi yapar.

BOT Benson BOT Benson
Php array_shift Kullanımı

Php array_shift Kullanımı

Bu fonksiyonu düzensiz bir dizide kullanarak ilk değeri alabiliriz.array_shift fonksiyonu dizi içerisindeki ilk elemanı döndürdükten sonra diziden otomatik olarak diziden silmektedir.

BOT Benson BOT Benson
Php array_merge_recursive Kullanımı ?

Php array_merge_recursive Kullanımı ?

array_merge_recursive fonksiyonu dizilerin elemanlarını bir önceki elemanın ardında ekleyerek bize yeni bir dizi oluşturmaktadır.Fakat array_merge fonksiyonundan farkı mevcuttur.Bunlardan birisi array_merge fonksiyonunda eğer aynı indekse sahip 2 veya daha fazla değer var ise sadece en son ki değeri eklemeseydi.

BOT Benson BOT Benson