Php tarih oluşturma mktime Kullanımı ?

{{ page.title }}

mktime fonksiyonu ile istedğimiz bir tarihin unix zaman damgası diğer bir adı ile timestamp şeklinde çıktısını bize vermektedir.

Zaman dangası 1970 00:00:00 yılından itibaren başlamak kaydı ile 2038-01-19 03:14:08 yılları arasını kapsamaktadır. mktime fonksiyonundan geri dönen değer girdiğimiz tarihin 1970 yılı başlangıcından beri geçen saniye cinsidir.

Php mktime Kullanımı

mktime fonksiyonu 7 parametre almaktadır.6 Paremetre zorunlu olup son parametre isteğe bağlı olmaktadır.İlk parametresi saat , ikinci parametresi dakika, üçüncü parametresi saniye, dördüncü parametresi ay, beşinci parametresi gün, altıncı parametresi ise yıl olmaktadır.7 parametre ise yaz saati uygulamasının uygulanıp uygulanmayacağını belirtir.

  1. Parametre => Saat
  2. Parametre => Dakika
  3. Parametre => Saniye
  4. Parametre => Ay
  5. Parametre => Gün
  6. Parametre => Yıl
  7. Parametre => Yaz saati Uygulaması

Aşağıda bir 2017-04-15 tarihinin unix zaman damgası değerini mktime fonksiyonu ile uygulayalım.

<?php
echo mktime(0,0,0,4,15,17);
// ÇIKTI
// 1492203600
?>

Yukarıdaki örnek de saat , dakika , saniye değerlerini 0 yaparak ay değerini 4 , gün değerini 15 ve yıl değerini 17 olarak girdik ve bize 1492203600 değerini döndürmüş oldu.Bir başka örnek ile 2016-02-04 17:22:32 tarihini unix zaman damgasına çevirelim.

<?php
echo mktime(17,22,32,2,4,16);
// ÇIKTI
// 1454599352
?>

Yukarıdaki örneğimizde ise saat 17 , dakika 22 , saniye 32, ay 2 , gün 4 ve yılı 16 vererek unix zaman damgası çıktı bize tarihi 1454599352 olarak döndürmüş oldu.

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.