Php array_flip Kullanımı ?

{{ page.title }}

array_flip fonksiyonu bir dizi içerisindeki index değerleri ile verilerin yerlerini değiştirmek için kullandığımız bir fonksiyondur.

ali , ahmet , mehmet isimlerine sahip bir dizimiz olsun dizimizde ilk ismin index numarası 0 ve son ismin index numaras 2 olacaktır. array_flip fonksiyonu ile isimler ile indexlerin yerini değiştirebiliriz.

Php array_flip Kullanımı

array_flip fonksiyonu 1 parametre alır ve bu parametre index ile değerlerin yer değiştireceği dizimizdir. Eğer işlem başarısız olursa NULL değerini döner. İşlem başarılı olduğu taktirde index ile değerlerin yer değiştirdiği yeni diziyi gönderir.

<?php
$degerler = array(
'deger1',
'seksenalti',
'doksansekiz',
'nurcan',
'canali',
9,
15,
14 => 'tekgöz',
'takim' => 'galatasaray',
);
$sonuc = array_flip( $degerler );
if($sonuc !== NULL)
{
echo "<pre>";
print_r($sonuc);
echo "</pre>";
}
// ÇIKTI
/*
Array
(
[deger1] => 0
[seksenalti] => 1
[doksansekiz] => 2
[nurcan] => 3
[canali] => 4
[9] => 5
[15] => 6
[tekgöz] => 14
[galatasaray] => takim
)
*/
?>

Yukarıdaki örneğimizde bir dizi tanımlayarak bir kaç veri girişini yaptık.array_flip fonksiyonu il bu diziyi parametre olarak gönderdik ve geri dönen değeri sonuç değişkenine aktardık.Son olarak sonuç değişkeninde eğer NULL değeri yok ise ekrana bütün yeni dizi içeriğini bastırdık.

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.