/ PHP
 1. PHP
 2. Php array_flip Kullanımı ?

Php array_flip Kullanımı ?

array_flip fonksiyonu bir dizi içerisindeki index değerleri ile verilerin yerlerini değiştirmek için kullandığımız bir fonksiyondur.

ali , ahmet , mehmet isimlerine sahip bir dizimiz olsun dizimizde ilk ismin index numarası 0 ve son ismin index numaras 2 olacaktır.array_flip fonksiyonu ile isimler ile indexlerin yerini değiştirebiliriz.

Php array_flip Kullanımı

array_flip fonksiyonu 1 parametre alır ve bu parametre index ile değerlerin yer değiştireceği dizimizdir.Eğer işlem başarısız olursa NULL değerini döner.İşlem başarılı olduğu taktirde index ile değerlerin yer değiştirdiği yeni diziyi gönderir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
<?php 

$degerler = array(
  'deger1',
  'seksenalti',
  'doksansekiz',
  'nurcan',
  'canali',
  9,
  15,
  14 => 'tekgöz',
  'takim' => 'galatasaray',
);

$sonuc = array_flip( $degerler );

if($sonuc !== NULL)
{

  echo "<pre>";
  print_r($sonuc);
  echo "</pre>";

}
// ÇIKTI
/*
Array
(
  [deger1] => 0
  [seksenalti] => 1
  [doksansekiz] => 2
  [nurcan] => 3
  [canali] => 4
  [9] => 5
  [15] => 6
  [tekgöz] => 14
  [galatasaray] => takim
)
*/
?>

Yukarıdaki örneğimizde bir dizi tanımlayarak bir kaç veri girişini yaptık.array_flip fonksiyonu il bu diziyi parametre olarak gönderdik ve geri dönen değeri sonuç değişkenine aktardık.Son olarak sonuç değişkeninde eğer NULL değeri yok ise ekrana bütün yeni dizi içeriğini bastırdık.