/ PHP
 1. PHP
 2. Php array_merge_recursive Kullanımı ?

Php array_merge_recursive Kullanımı ?

array_merge_recursive fonksiyonu tıpki array_merge fonksiyonu gibi 2 diziyi birleştirmek için kullanılır.

array_merge_recursive fonksiyonu dizilerin elemanlarını bir önceki elemanın ardında ekleyerek bize yeni bir dizi oluşturmaktadır.Fakat array_merge fonksiyonundan farkı mevcuttur.Bunlardan birisi array_merge fonksiyonunda eğer aynı indekse sahip 2 veya daha fazla değer var ise sadece en son ki değeri eklemeseydi.Fakat array_merge_recursive fonksiyonunda bu durum böyle değildir.Aynı indekse sahip değerleri ortak bir dizi içine alarak ekleme işlemi yapmaktadır.

Php array_merge_recursive Kullanımı ?

array_merge_recursive fonksiyonu birden fazla parametre almaktadır.Aldığı parametreler dizi şeklinde olmakla birlikte hepsini birbirinin ardına eklmektedir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<?php 
$renkler_1 = array(
  'sarı',
  'ozelrenk' => 'kırmızı'
);

$renkler_2 = array(
  'ozelrenk' => 'mavi',
  'lacivert'
);

$sonuc = array_merge_recursive( $renkler_1 , $renkler_2 );
echo "<pre>";
print_r( $sonuc );
echo "</pre>";
/*
ÇIKTI

Array
(
  [0] => sarı
  [ozelrenk] => Array
    (
      [0] => kırmızı
      [1] => mavi
    )

  [1] => lacivert
)
*/ 
?>

Yukarıdaki örnek de görüldüğü üzere ozelrenk adındaki indekse sahip 2 değerimiz olmasına rağmen array_merge_recursive fonksiyonu bunları ortak bir dizi içerisine alarak bize bir çıktı olarak sundu.