Php array_merge_recursive Kullanımı ?

{{ page.title }}

array_merge_recursive fonksiyonu tıpki array_merge fonksiyonu gibi 2 diziyi birleştirmek için kullanılır.

array_merge_recursive fonksiyonu dizilerin elemanlarını bir önceki elemanın ardında ekleyerek bize yeni bir dizi oluşturmaktadır. Fakat array_merge fonksiyonundan farkı mevcuttur. Bunlardan birisi array_merge fonksiyonunda eğer aynı indekse sahip 2 veya daha fazla değer var ise sadece en son ki değeri eklemeseydi. Fakat array_merge_recursive fonksiyonunda bu durum böyle değildir. Aynı indekse sahip değerleri ortak bir dizi içine alarak ekleme işlemi yapmaktadır.

Php array_merge_recursive Kullanımı ?

array_merge_recursive fonksiyonu birden fazla parametre almaktadır.Aldığı parametreler dizi şeklinde olmakla birlikte hepsini birbirinin ardına eklmektedir.

<?php
$renkler_1 = array(
'sarı',
'ozelrenk' => 'kırmızı'
);
$renkler_2 = array(
'ozelrenk' => 'mavi',
'lacivert'
);
$sonuc = array_merge_recursive( $renkler_1 , $renkler_2 );
echo "<pre>";
print_r( $sonuc );
echo "</pre>";
/*
ÇIKTI
Array
(
[0] => sarı
[ozelrenk] => Array
(
[0] => kırmızı
[1] => mavi
)
[1] => lacivert
)
*/
?>

Yukarıdaki örnek de görüldüğü üzere ozelrenk adındaki indekse sahip 2 değerimiz olmasına rağmen array_merge_recursive fonksiyonu bunları ortak bir dizi içerisine alarak bize bir çıktı olarak sundu.

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.