Php array_intersect Kullanımı ?

{{ page.title }}

array_intersect fonksiyonu bir dizi içerisindeki değerleri başka bir dizi içerisinde arama işlevi görür.

Ayrıca bulduğu değerlerin index numaralarını koruyarak geri döndürür. Parametre olarak belirttiğimiz ilk dizi içerisindeki değerleri diğer dizilerde arama işlemi yapar.

Php array_intersect Kullanımı

array_intersect en az iki parametre almaktadır. İlk parametre hangi verilerin aranacağını belirtmek için kullanacağımız dizimizdir. İkinci ve diğer tüm parametreler ise ilk parametre olarak belirttiğimiz dizimiz diğer dizilerde arama işlemi yapacaktır.

<?php
$ilk_dizi = array(
'araba',
'uçak',
'lastik',
'ahmet',
85,
91,
0,
'leyla',
);
$ikinci_dizi = array(
'leyla',
'dizi',
'merve',
0,
'araba',
);
$sonuc = array_intersect( $ilk_dizi , $ikinci_dizi );
echo "<pre>";
print_r( $sonuc );
echo "</pre>";
// ÇIKTI
/*
Array
(
[0] => araba
[6] => 0
[7] => leyla
)
*/
?>

Yukarıdaki örneğimizde ilk önce ilk_dizi adında bir dizi oluşturduk ve arama işlemi yapacağımız kelime ve sayılarımızı girdik. Daha sonra ikinci dizimizi oluşturduk ve birkaç kelime ve sayı girdik.En son olarak array_intersect fonksiyonuna ilk parametre olarak ilk_dizi dizimizi, ikinci parametre olarak ise ikinci_dizi dizimizi gönderdik ve çıktıyı sonuç değişkenine aktararak ekrana bastık. Görüldüğü üzere araba , 0 ve leyla kelimeleri 2 dizidede var olduğundan bu verileri bize döndürdü.

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.