Php dizi elemanları sıralama sort Kullanımı ?

{{ page.title }}

Dizi elemanlarını küçükten büyüğe doğru sıralama yapmak için sort fonksiyonu kullanmaktayız.

Sıralama işlemini sadece sayılar üzerinde değil normal olarak,sayısal olarak,dizgesel olarak ve yerele göre sıralama işlemini yapabiliriz. Eğer sıralama işlemi başarılı olursa true, başarısız olursa false değeri dönmektedir.

Php sort Kullanımı

sort fonksiyonu 2 parametre alır. İlk parametresi küçükten büyüğe doğru sıralama yapılacak olan dizidir ve diğer parametresi isteğe bağlı olup yapılacak olan sıralamanın şeklini belirtmektedir.

<?php
$sayilar = array(
70,
86,
10,
22,
36,
4,
0,
);
sort($sayilar);
echo "<pre>";
print_r($sayilar);
echo "</pre>";
// ÇIKTI
/*
Array
(
[0] => 0
[1] => 4
[2] => 10
[3] => 22
[4] => 36
[5] => 70
[6] => 86
)
*/
?>

Yukarıda yapmış olduğumuz örnek de sayılarımızı bir diziye tanımlıyoruz.Ardından sort fonksiyonuna dizimizi parametre olarak gönderiyoruz.Başarı durumunda true,başarısızlık durumunda false döndürüyor. Sıralama işlemini ise aynı değişken üzerinde tekrar bize gönderiyor. En son olarakda dizimizi ekrana basarak küçükten büyüğe sıralanmış olduğunu görüyoruz.

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.