/ DERS NOTLARI
 1. Ders Notları
 2. C# Algoritma ve Programlamaya Giriş 5. Hafta

C# Algoritma ve Programlamaya Giriş 5. Hafta

Döngüler

Bir program içerisinde belirli bir iş yapılana kadar ya da sonsuz kez, belirli işlemlerin yapılmasını sağlayan komut bloklarıdır. 4 tip döngü vardır. Bunlar:

 • For Döngüsü
 • While Döngüsü
 • Do While Döngüsü
 • Foreach Döngüsü

For Döngüsü

Belirtilen başlangıç koşulundan, istenilen koşul sağlanana kadar içine yazılan kod bloklarını çalıştıran döngü çeşididir. For döngüleri ileriye doğru sayabildikleri gibi geriye dönük sayma işlemlerinde de kullanılabilmektedir.

1
2
3
4
5
for (int i = 0; i < 10; i++) {

  // İşletilecek kodlar 


}

Programlarda ihtiyaç dahilinde iç içe for döngüsü de kullanılabilmektedir. İç içe kullanılan for döngülerinde de herhangi bir sayı sınırlaması söz konusu değildir.

While Döngüsü

While döngüsünde koşul doğru olduğu sürece döngü bloğu işletilir.Koşul yanlış(false) ifadeyi verdiğinde ise döngü sonlandırılır. while döngüsü kullanımı:

1
2
3
4
5
while (kosul) {

// Yapılacak işlemler. 


}

Do While Döngüsü

Döngü bloğunun en az bir kez çalışması istenildiği durumlarda do while döngüsü kullanılır. Do while döngüsünün kullanımı:

1
2
3
4
5
do {

  //İşletilecek kodlar;


} while (kosul);

Foreach Döngüsü

Foreach döngüsü, koleksiyon tabanlı nesneler içinde adım adım dolaşmayı sağlar. Koleksiyon tabanlı nesneler henüz gösterilmediği için bu konunun ayrıntılı anlatımı ve örnekleri Diziler konusunun altında verilecektir. Kısaca foreach döngüsünün kullanımı:

1
2
3
4
5
foreach(int x in dizi) { 

  // Yapılacak işlemler;


}