C# Algoritma ve Programlamaya Giriş 9. Hafta

{{ page.title }}

Çok Boyutlu Diziler

Çok boyutlu dizilerde tek boyutlu dizilere benzer şekilde tanımlanır ve kullanılır. Farklı olarak virgül karakteri kullanılarak dizi boyutu belirlenir. Bir dizi tanımlama için dizi tanımlama esnasında hem satır hem de sütun bilgisini verilir. Dizi indisi tanımlama aşamasında ilk verilen değer satırı temsil eder, ikinci verilen değer sütunu temsil eder. Kullanımı:

int[ , ] dizi = new int[10 , 10];

Çok boyutlu denilince akla sadece iki boyutlu diziler gelmesin, 2 boyuttan çok daha fazla boyutta dizilerde oluşturulabilir.

Satırında 2 boyutlu 2 şer elemanlı string türünde adsoyad isimli bir dizi tanımlanmıştır. Bu diziye veri girişi:

string[,] adsoyad = new string[2,2];
adsoyad[0,0] = "Ayşe";
adsoyad[0,1] = "Koç";
adsoyad[1,1] = "Mert";
adsoyad[1,1] = "Koç";

Dizinin toplam elemen sayısı boyut x elemen sayısı şeklinde bulabiliriz. Örneğimizdeki adsoyad dizisinin toplam eleman sayısı 2×2=4 dür.

Örnek: 4×3 boyutunda string veri türündeki bir dizinin oluşturulması:

string[,] sehirBilgisi = new string[4, 3];
sehirBilgisi[0, 0] = "06";
sehirBilgisi[0, 1] = "Ankara";
sehirBilgisi[0, 2] = "4.5 milyon";
sehirBilgisi[1, 0] = "34";
sehirBilgisi[1, 1] = "İstanbul";
sehirBilgisi[1, 2] = "14 milyon";
sehirBilgisi[2, 0] = "61";
sehirBilgisi[2, 1] = "Trabzon";
sehirBilgisi[2, 2] = "763 bin";
sehirBilgisi[3, 0] = "35";
sehirBilgisi[3, 1] = "İzmir";
sehirBilgisi[3, 2] = "2,8 milyon";

Düzensiz Diziler (Jagged Array)

Her bir satırı farklı uzunlukta olan diziler düzensiz diziler olarak adlandırılır. İç içe diziler şeklinde de tanımlanırlar. Düzensiz dizi tanımları aşağıdaki gibi yapılır:

veri türü [][] dizi adı

int[][] duzensiz_dizi = {
new int[] {1},
new int[] {1,2,3},
new int[] {1,2}
};

Şeklinde tanımlanan dizimiz düzensiz dizi olup, her satırında farklı uzunlukta eleman vardır. Her satırının tanımlanması new int[] şeklinde yapılır.

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.