/ DERS NOTLARI
  1. Ders Notları
  2. C# Console Bir sayının negatif veya pozitif olduğunu bulma

C# Console Bir sayının negatif veya pozitif olduğunu bulma

Algoritma

  1. Başla
  2. sayi değişkenini al
  3. sayi değerini gir
  4. Eğer sayi > 0 ise yazdır “pozitif”, değilse devam et
  5. Eğer sayi < 0 ise yazdır “negatif”, değilse yazdır “sayi 0”
  6. Bitir

Temel sorulardan biri de sayının negatif mi,pozitif mi olması durumudur.Burada 3 sayı varsa ya da 3 işlem varsa 3 - 1 = 2 adet if işlemi gerçekleşmektedir.Eğer (if) programlama dilinde önemli bir kavramdır.Bu soru bu gibi programlarda fazla eğer kullanmamızı önlemek amacı içerir, daha az eğer kullanarak pratik yoldan yapma mantığını gösteren güzel ve anlaşılır bir örnektir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace dmg
{

	class Program
	{

		static void Main(string[] args)
		{

			int sayi;

			Console.Write("Sayıyı giriniz = ");
			sayi = Convert.ToInt32( Console.ReadLine() );

			if( sayi > 0 )
			{

				Console.Write("Sayı pozitiftir.");

			}
			else if( sayi < 0 )
			{

				Console.Write("Sayı negatiftir.");

			}
			else
			{
			
				Console.Write("Sayı 0'a eşittir.");

			}

			Console.ReadLine();
		}
	}
}