/ C# UYGULAMALARI
 1. C# UYGULAMALARI
 2. C# Console Girilen sayının faktöriyelini hesaplama

C# Console Girilen sayının faktöriyelini hesaplama

Algoritma

 1. Başla
 2. sayi , fak = 1 değişkenlerini al
 3. sayi değerini gir
 4. fak = fak * sayi işlemini yap
 5. sayi değişkenini 1 azalt
 6. Eğer sayi = 1 ise devam et değilse 4’e git
 7. Yazdır fak
 8. Bitir

Faktöriyel sorusu döngüleri anlatmak için en çok kullanılan örneklerdir. Burada döngü kavramı yine karşımıza çıkmıştır. Program sayi = 1 olana kadar devamlı dallanacak , şartımız doğru olduğunda programı bitirecekt

Mesela C Programlama dili for döngüsüne çok uygundur.Bu soruda kullandığımız yeni operatör ve formülleri tanıyalım.

İşaret Açıklama
== Eşit mi?
-- Bir eksiltme

Faktöriyel Örnek

5! = 5.4.3.2.1 = 120

Bu soru tüm kitap ve dökümanlarda bulunmaktadır ve bulunmalıdır. fak = fak * i formülü mutlaka bilinmelidir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dmg
{
  
  class Program
  {

    static void Main(string[] args)
    {

      int i,sayi;
      int fak = 1;

      Console.Write("Sayıyı Giriniz");
      sayi = Convert.ToInt32( Console.ReadLine() );

      for(i = sayi; i > 1; i--)
      {

        fak = fak * i;

      }      

      Console.Write("Faktöriyel = " + fak);
      Console.ReadLine();

    }

  }

}