/ C# UYGULAMALARI
 1. C# UYGULAMALARI
 2. C# Console pozitif sayılarda çarpma işlemini toplama kullanarak bulma

C# Console pozitif sayılarda çarpma işlemini toplama kullanarak bulma

Algoritma

 1. Başla
 2. sayi1, sayi2, sayac = 0 değişkenlerini al
 3. sayi1, sayi2 değerlerini gir
 4. sayac = sayac + sayi1 işlemini yap
 5. Eğer sayi2 = 1 ise devam et değilse sayi2’Yi 1 azalt ve 4’e git
 6. Yazdır sayac
 7. Bitir

Bu soruda çarpma işlemi kullanılmadan çarpma işlemi toplama ile yapılmaktadır .Yapılması gereken, iki sayı girdiğimizde ikisinden birini döngü için kullanmaktır. Yani sayi2 = 3 ise, program 3 defa dönecek anlamına gelir.

Döngü her seferinde sayaca sayi1 eklenir ( sayac = sayac + sayi1 ).Başlangıç değeri sayac = 0 vermemizin amacı da 3. adımda sayac = sayac + sayi , sayac değerinin belli olması gerektiğidir. Yoksa derleyici program bu ifadenin ilk değerini yorumlayamaz ve hata verecektir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dmg
{
  
  class Program
  {

    static void Main(string[] args)
    {

      int sayi1,sayi2;
      int sayac = 0;

      Console.Wrie("1. Sayıyı Giriniz = ");
      sayi1 = Convert.ToInt32( Console.ReadLine() );

      Console.Wrie("2. Sayıyı Giriniz = ");
      sayi2 = Convert.ToInt32( Console.ReadLine() );
      
      while( sayi2 > 0 )
      {

        sayac = sayac + sayi1;
        sayi2 -= 1;

      }

      Console.Write("Sonuç = " + sayac);
      Console.ReadLine();
    }

  }

}