/ DERS NOTLARI
 1. Ders Notları
 2. Girişimcilik 2. Sınav Soruları

Girişimcilik 2. Sınav Soruları

Aşağıdaki sorular girişimcilik 2. uzaktan eğititim sınav soruları olup cevapların kesin doğruluğunu vaat etmiyoruz.

Cevapları sınava başlamadan önce tekrar kontrol edebilir , eksik ve yanlış olan cevapları bize bildirebilirsiniz.

Fon arz edenler, talep edenler ve bunların piyasaya sundukları finansal varlıklar, aracı kurumlar ve yasal düzenlemelerin oluşturduğu yapıya ne denir ?

 • a) Organize Piyasa
 • b) Sermaye Piyasası
 • c) Para Piyasası
 • d) Reel Piyasa
 • e) Finansal Sistem

Müşteriye değer, girişimciye kâr, topluma fayda sağlayacak, ürün ve hizmete dönüşebilecek fikirlere ne ad verilir ?

 • a) Yaratıcılık
 • b) Yenilik
 • c) Girişimcilik
 • d) İş fikri
 • e) İnovasyon

Akışkan, yaratıcı, doğrusal olmayan özelliklere sahip sağ beyin yaratıcılığın hangi aşamasında devrededir ?

 • a) Yaratıcıkların çıkması
 • b) Kuluçka
 • c) Fikirlerin değerlendirilmesi ve seçimi
 • d) Hazırlık
 • e) Hiçbiri

Bir ürünle ilgili olan ve bu urunun önemli unsurlarının iki boyutlu bir tabloya yerlestirilerek yaratıcılığın ortaya çıkmasını sağlayan yaratıcılık tekniği aşağıdakilerden hangisidir ?

 • a) Kontrol listesi
 • b) Matris yöntemi
 • c) Ters beyin fırtınası
 • d) Gordon yöntemi
 • e) Yatay düşünme

Girişimcinin yaratıcılık ve yıkıcılık görevini yerine getirdiğini ifade eden bilimci aşağıdakilerden hangisidir ?

 • a) Richard Cantillon
 • b) James A. Schumpeter
 • c) J.B. Say
 • d) F. Taylor
 • e) H. Fayol

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikle bağdaşmaz ?

 • a) Yenilikçilik ve yaratıcılık
 • b) Yeni işletme kurulması
 • c) Sermayenin tedarik edilmesi
 • d) Fırsat yaratma
 • e) Eskiye bağlılık

Küreselleşme olgusuyla birlikte iş dünyasına hakim olan temel düşünce yapısı aşağıdakilerden hangisidir ?

 • a) Geleneksel üretim
 • b) İş gücünde verimlilik
 • c) Yenilikçi üretim
 • d) Rekabetçi Pazar
 • e) Maliyet etkinliği

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikte iş fikrinin ve yaratıcılığın önemini arttıran faktörlerden biri değildir ?

 • a) Tüketicilerin yeni deneyim arayışı
 • b) Tüketicilere fayda sağlayarak kar elde etmek
 • c) Toplumsal Değişim
 • d) Rekabet avantajı sağlamak
 • e) Yasal yükümlülüklerini yerine getirmek

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik stratejisinin oluşturulmasında önemli olan dört adımdan biri değildir ?

 • a) Başarısızlığın hoşgörülmesi
 • b) Takımların oluşturulması
 • c) İç girişimciler için uygun ortamın yaratılması
 • d) Yeniliklerin özendirilmesi
 • e) Vizyonunun geliştirilmesi