/ DERS NOTLARI
 1. Ders Notları
 2. Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları - Uzaktan Eğitim Soru - Cevapları

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları - Uzaktan Eğitim Soru - Cevapları

Crosby’nin TKY anlayışındaki 14 adımlık programı tanımlanırken aşağıdakilerden hangisi dahil edilemez ?

 • A) Sıfır hata günü
 • B) Düzeltici önlemlerin alınması
 • C) Derin Bilgi Sisteminin değişkenlerinin planlanması
 • D) İş görenlerin eğitimi
 • E) Hedef belirleme

Süreç performansını ölçebilmek için kriterlerin tanımlı olması gereklidir. Aşağıdaki kriterlerden hangisi süreç performans ölçümünde yer almaz ?

 • A) Uğraş gerektiren olmalı
 • B) İç / dış müşteri beklentileri ile ilişkili
 • C) Belirsizlik
 • D) Geleceğe yönelik [yönlendirici]
 • E) Kuruluşun stratejileri ile ilişkili

Örgütün var oluş amacını tanımlayan terim hangisidir ?

 • A) PUKÖ
 • B) Kaizen
 • C) TKY - Toplam Kalite Yönetimi
 • D) Misyon
 • E) Vizyon

Aşağıdakilerden hangisi Süreçlerin tanımlanmasında hedeflerin özellikleri arasında yer almaz ?

 • A) Hedef dönemsel olmalıdır.
 • B) Hedef vizyon odaklı olmalıdır.
 • C) Hedef açıkça tanımlanmış olmalıdır.
 • D) Hedef ölçülebilir olmalıdır.
 • E) Hedef çok kolay gerçekleştirilebilir olmalıdır.

Kalite yönetimleri sıfır Hata ilkesine dayanır. Sıfır hatanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir ?

 • A) Her bireyin harcadığı enerjinin toplamından daha büyük enerji ortaya çıkarabilmek için gereken takım çalışmasıdır.
 • B) Tanımlanabilen hatanın kaynağının bulunup, bertaraf edilerek bir daha aynı hatanın olmamasını sağlamaktır.
 • C) Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek, onların istek, beklenti, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, karşıdaki insanın gözüyle laylara bakabilmektir.
 • D) Amacımıza ulaşmak için yapmak istediğimiz ölçülebilir faaliyetlerdir.

 • E) Ürün ve hizmet kalitesiyle yaşam kalitesi arasında kurulan ilişkidir.

Literatür incelendiğinde, kalite kavramı ile ilgili olarak birçok tanım ve açıklamanın yer aldığı gözlemlenmektedir. Bu anlamda aşağıdakilerden hangisi bu tanımların içerisinde yer almaz ?

 • A) Kalite, bir ürünün veya hizmetin açıkça ve dolaylı olarak belirtilen gereksinimleri karşılamayı sağlayan özelliklerin tümüdür.
 • B) Kalite, müşterilerin isteklerine uygunluktur.
 • C) Mutlak anlamda en iyidir.
 • D) Kalite, bir mal veya hizmetin belirlenen ve olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamıdır.
 • E) Kalite, standartlara uygunluktur.

Süreçler istatistiksel anlamda kontrol altında tutulabilmelidir. Süreçte oluşabilecek sapmalar önceden belirlenen sınırlar içinde kalmalıdır. Arzulanan çıktıların her defasında sağlanabilmesi ancak böylelikle mümkün olabilir. Tanımı aşağıdaki süreç yönetimi ilkelerinden hangisinin içinde yer alır ?

 • A) Kontrol Edebilirlik
 • B) Ölçülebilirlik
 • C) Yinelenebilirlik
 • D) Tutarlılık
 • E) Tanımlanabilirlik

Fonksiyonel yönetim ve süreç yönetimi yaklaşımının karşılaştırılması yapıldığında Fonksiyonel yönetimin çıktıları arasında yer alır ?

 • A) Gelişmeler süreçler dahilinde yapılır
 • B) Bir işi basından sonuna kadar yapmaya olanak sağlayan süreçler tanımlanır.**
 • **C) Fonksiyonlar arası ilişkileri geliştirir.
 • D) Gelişmeler çoğunlukla faaliyet dahilinde kalmakta, bütüne yayılamamaktadır
 • E) Kurum/Kuruluş önceliklerine sistematik bir yaklaşım getirir.

Müşteri veya hizmet alan için, bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi amaçlayan tanıma ne denir ?

 • A) Juran’ın Kalite Felsefesi
 • B) Deming’in Kalite Felsefesi
 • C) Kaizen
 • D) Süreç
 • E) Örgüt Kültürü

Sürecin İç ve Dış Yararları düşünüldüğünde hangisi dış yararların içinde yer alır ?

 • A) Yönetimin etkinliği
 • B) Daha iyi dokümantasyon
 • C) Sistem yaklaşımı
 • D) Olumlu kültürel değişim
 • E) Kuruluşun imajının güçlenmesi