/ PHP
 1. PHP
 2. Php array_count_values Kullanımı

Php array_count_values Kullanımı

array_count_values fonksiyonu bir dizi içerisinde verilerin kaç kez tekrar ettiği öğrenmek için kullanılır.

Php array_count_values Kullanımı ?

array_count_values 1 parametre alır.Aldığı parametre hangi dizi üzerinde işlem yapılacak ise o diziyi veririz.array_count_values fonksiyonu bize kaç verinin kaç kez tekrar ettiğini return ederek verir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
<?php 

$dizimiz = array(
  "Elma",
  "Armut",
  "Armut",
  1,
  2,
  3,
  4,
  4,
  2,
  "Ayşe",
  "Mehmet"
);

$sonuc = array_count_values( $dizimiz );

echo "<pre>";
print_r($sonuc);
echo "</pre>";

// ÇIKTI

/*

Array
(
  [Elma] => 1
  [Armut] => 2
  [1] => 1
  [2] => 2
  [3] => 1
  [4] => 2
  [Ayşe] => 1
  [Mehmet] => 1
)

*/

?>

Yukarıdaki örnekde görüldüğü üzere birkaç tekrar eden veri ekledik ve array_count_values fonkiyonuna dizimizi koyduk.Sonuç değişkeninde ise hangi verinin kaç kez tekrar ettiği bilgisini bize döndürdü.