Php array_rand Kullanımı

{{ page.title }}

array_rand fonksiyonu 2 parametre alır. İlk parametresi dizi, ikinci parametresi ise kaç adet rastgele anahtarın döneceğidir.

<?php
array_rand( $dizi , 4 );
?>

Yukarıdaki şekilde kullanırsak dizimizden 4 adet rastgele anahtarın değerini bize döndürecektir.

Php array_rand Nedir ?

array_rand fonksiyonu belirttiğimiz dizi içerisinde rastgele verinin anahtar değerini döndürür.Bu fonksiyonu nerede kullanabiliriz diye düşünürsek aklımıza ilk gelen şey çekiliş uygulamaları olacaktır.

Basit bir çekiliş uygulamasında bu fonksiyon ile kullanıcıların adları bir dizide olsun ve array_rand fonksiyonu ile 4 kişinin kazanacağı şekilde yazalım ve kazanan 4 talihli arasından da sadece 1 kişi kazansın ve asıl kazanan üyemiz olsun. Basit bir örnekle bu soruyu beraber yapmaya çalışalım.

<?php
$uyeler = array(
'20' => 'Ali',
'21' => 'Ahmet',
'22' => 'Ayça',
'23' => 'Ahmet',
'24' => 'Leyla',
'25' => 'Necdet',
'26' => 'Akif',
'27' => 'Umut',
);
$ilk_kazananlar = array_rand( $uyeler , 4 );
$kazanan = array_rand( $ilk_kazananlar , 1 );
$kazananId = $ilk_kazananlar[ $kazanan ];
echo $uyeler[ $kazananId ];
?>

Yukarıdaki örnekde kullanıcılarımızı tanımladık ve idlerini verdik array_rand ile 4 adet kazanan belirledik. Daha sonra bu kazananlardan da 1 adet kazanan bulduk ve kazanan adlı değişkene aktardık.

Kazanan kişinin adını bulabilmek için de ilk_kazananlar dizimizde en son kazanan kullanıcının id numarasını aldık ve uyeler de id ile kazanan üyemizin adını ekrana bastırdık.

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.