Php array_search Kullanımı 

{{ page.title }}

array_search fonksiyonu bir dizi içerisinde bir değeri arayacağımız zaman kullandığımız bir fonksiyondur.

Üyeler adında bir dizimiz olduğunu farzedelim ve bu dizide 50 üyemiz var.Eğer Ahmet adında bir üyemiz var ise üyemizin anahtar değerini bize döndürür. Bizde bu anahtar değer üzerinden dizideki kullanıcıya istediğimiz işlemleri yapabiliriz. Fakat dizide üyemiz yok ise array_search bize FALSE değerini döndürür.

Php array_search Kullanımı

array_search fonksiyonu 3 parametre alır ve ilk 2 parametre zorunlu , 3. parametre ise isteğe bağlıdır.İlk parametre arama yapacağımız verinin adıdır( ahmet , mehmet v.s). 2. parametre ise arama yapacağımız dizinin kendisidir. Son parametremiz ise dizimizde arama yapılırken tür karşılaştırılması yapılsınmı. FALSE veya TRUE değerini alır.Varsayılan (DEFAULT) FALSE “dir.

Tür karşılaştırılması Nedir ?

Tür karşılaştırılması iki değerin (int , bool , string ,double, float gibi) türlerinin birbirine eşitmi olduğunu kontrol eder.Eğer dizimizde tür karşılaştırmasını aktif edersek dizimizde “10” şeklinde string bir 10 sayısı olsun bizim arattıgımız 10 sayısı int şeklinde ise string olan 10 sayısı bulunamaz.

<?php
$uyeler = array(
"leyla",
"mecnun",
"kadir",
"yıldız",
"müren",
"zeki",
"uğur"
);
// Bize zeki adındaki üyemizin anahtar değerini döndürecektir.
echo array_search( "zeki" , $uyeler );
// ÇIKTI => 5
// nurettin adında bir üyemiz olmadığında false değeri döner fakat ekrana bool değer basmaz
echo array_search( "nurettin" , $uyeler );
$kontrol = array_search( "uğur" , $uyeler );
if($kontrol != FALSE)
{
echo $uyeler[$kontrol];
}
?>

Yukarıdaki örneğimizde üyelerimizin hepsini bir diziye tanımladık.array_search ile zeki adındaki üyemizin anahtarını bastık. Çıktımızın 5 olduğunu gördük.Daha sonra nurettin adında bir üyemizin anahtar değerini ekrana bastık ama nurettin adında bir üyemiz olmadığından fonksiyon bize false değerini döndürdü.

FALSE değerini echo ile bool olduğundan ekrana basamayız.En son ki işlemimizde ise uğur adında bir üyemizi dizide aradık eğer $kontrol != FALSE yani uğur adında biri var ise $uyeler dizimizde anahtar değeri ile erişerek üyemizin adını ekrana bastırdık.

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.