/ PHP
 1. PHP
 2. Php array_sum Kullanımı

Php array_sum Kullanımı

array_sum fonksiyonu bir dizi içerisindeki bütün değerlerin toplamını verir.

Bir üyemizin ödediği faturaların fiyatları bir dizide olsun dizideki toplam faturanın tutarını array_sum fonksiyonu ile öğrenebiliriz.

Php array_sum Kullanımı

array_sum fonksiyonu 1 parametre alır ve aldığı parametre toplama işlemi yapılacak olan dizimizdir.Bir üyemizin fatura fiyatlarının olduğu bir dizideki toplam fatura tutarını öğrenelim.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<?php 
  
  $fiyatlar = array( 25 , 50 , 60 , 40 , 80 , 100);

  echo array_sum( $fiyatlar );

  // ÇIKTI
  // 355

?>

Yukarıdaki örnekde dizimize 6 adet fiyat tanımladık ve array_sum fonksiyonuna bu dizimizi gönderdik böylece dizimizde yazan fiyatların toplamını ekrana çıktı olarak vermiş olduk.