Php array_sum Kullanımı

{{ page.title }}

array_sum fonksiyonu bir dizi içerisindeki bütün değerlerin toplamını verir.

Bir üyemizin ödediği faturaların fiyatları bir dizide olsun dizideki toplam faturanın tutarını array_sum fonksiyonu ile öğrenebiliriz.

Php array_sum Kullanımı

array_sum fonksiyonu 1 parametre alır ve aldığı parametre toplama işlemi yapılacak olan dizimizdir. Bir üyemizin fatura fiyatlarının olduğu bir dizideki toplam fatura tutarını öğrenelim.

<?php
$fiyatlar = array( 25 , 50 , 60 , 40 , 80 , 100);
echo array_sum( $fiyatlar );
// ÇIKTI
// 355
?>

Yukarıdaki örnekde dizimize 6 adet fiyat tanımladık ve array_sum fonksiyonuna bu dizimizi gönderdik böylece dizimizde yazan fiyatların toplamını ekrana çıktı olarak vermiş olduk.

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.