/ DERS NOTLARI
 1. Ders Notları
 2. Temel işletme 2. Sınav Örnek Sorular

Temel işletme 2. Sınav Örnek Sorular

Aşağıda Temel işletme uzaktan öğretim soruları paylaşılmış olup kesin doğruluğunu öne sürmemekteyiz.

Soruların cevaplarını kendiniz de kontrol ettikten sonra yanlış soruları bize bildirirseniz en kısa sürede düzenleme işlemlerini yapabiliriz.

(sınav süresi: 10 dk, soru sayısı: 10 Adet - sınavdaki 10 sorudan 1, 2 soru farklı çıkabiliyor.)

Aşağıdakilerden hangisi yerel işletmelerde uluslararası işletmeler arasında bilginin önemindeki farklılığa neden olan değişkenlerden biri değildir ?

 • a) Anlaşılmayan Faktörlerin Sayısının Artması
 • b) Yeni Çevresel Faktörler
 • c) Yeni Değişkenler
 • d) Kritik Uluslararası Bilgiler
 • e) Tanımlanan Rekabetin Sırrı

Aşağıdakilerden hangisi ücretin adil bir şekilde dağılımı için uyulması gereken ilkelerden biri değildir ?

 • a) Eşitlik İlkesi
 • b) Liyakat İlkesi
 • c) Nesnellik İlkesi
 • d) Esneklik İlkesi

Merkez bankaları genellikle kişi ve kurumların kısa süreli fon ihtiyaçlarının karşılandığı kurumlar olup tüm ülkelerde en yaygın bankacılık türüdür.

 • a) Doğru
 • b) Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir ?

 • a) İşletmenin fiili kapasitesi
 • b) Satışlardaki düzenlilik
 • c) İşletmelerin büyüklüğü
 • d) Satışlarda artış ya da azalış oranı
 • e) İşletmenin faaliyet konusu

Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirmenin yararlarından biri değildir ?

 • a) Performans değerlendirme ile yöneticiler, planlama ve kontrol işlevlerinde daha etkili olurlar
 • b) Performans değerlendirme ile astlar, üstlerinin kendilerinden neler beklediğini görme
 • c) Astlar açısından performans değerlendirmesi güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini tanımaları
 • d) Örgütün geneline yönelik detaysız ve soyut adımlar atılması

Finansal yönetim açısından finansal kararlarda birincil amaç, işletmenin piyasa değerinin ya da ortaklarının servetinin(varlıklarının) maksimum yapılmasıdır.

 • a) Doğru
 • b) Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde kariyer kavramının ön plana çıkmasının nedenlerinden biri değildir ?

 • a) Bildik ve benzer işlerin hızlı bir şekilde endüstride ve örgütlerde kaybolmaya başlaması
 • b) Örgütlerde hiyerarşinin gittikçe azalması, yeni nesil iş gücünün örgütsel bağlılığa ilgisinin giderek azalması
 • c) Devam eden değişimler ve çalışanların direnmemeleri
 • d) İşçi ve işverenler arasında var olan psikolojik anlaşmanın giderek bozulmaya başlaması

Aşağıdakilerden hangisi “Ülkenin, dolayısıyla toplumun, sürekliliği ve refahı, işletmelerin ekonomiye sağladığı katkılara bağlıdır. İşletmelerin kayıtlarının doğru tutulması, onların faaliyetlerinin devamı ve sürekliliğinin sağlanması” ifadesi ile yakından ilgili olan kurum ya da kuruluştur ?

 • a) İşletme sahipleri
 • b) Leasing Firmaları
 • c) Toplum
 • d) Çalışanlar

Aşağıdakilerden hangisi finansal kurumların, hem fon arz edenlere hem de fon talep edenlere sağladığı katkılardan değildir ?

 • a) Risk ayarlaması yapmak
 • b) Faiz oranlarının belirlemek
 • c) Fon maliyetlerini azaltmak
 • d) Vade ayarlaması yapmak
 • e) Miktar ayarlaması yapmak

Muhasebe sisteminden elde edilen bilgilerin, işletme yöneticileri tarafından alınan kararlarda kullanılabilme özellikleri konusunda, bu bilgilerin değerlenip analiz edilebilmeleri için geliştirilmiş bulunan kavram ve teknikleri konu alan muhasebe türü aşağıdakilerden hangisidir ?

 • a) Şirketler Muhasebesi
 • b) Yönetim Muhasebesi
 • c) Genel Muhasebe
 • d) Maliyet Muhasebesi

“…….. fonksiyonunun temel amacı sürekli değişen bir çevrede faaliyette bulunan işletmelerin, bu değişimlere ayak uydurmalarını sağlamak, gelişme ve büyümelerine yardım etmek ve bunun sonucunda canlılıklarının sürekliliğini sağlamaktır” ifadesi ile tanımlanan işletme fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir ?

 • a) Finans Yönetimi
 • b) Araştırma Geliştirme
 • c) Üretim
 • d) İnsan Kaynakları

Muhasebe

Pazarda herhangi bir değişiklik talebi ve rekabet koşullarında bu yönde belirgin bir uyarıcı olmaması nedeniyle herhangi bir değişiklik yapma gereği duyulmaması hangi kavramı ifade etmektedir ?

 • a) Geleneksel Strateji
 • b) Yatay Strateji
 • c) Araştırma ve Geliştirme Stratejisi
 • d) İlişkisiz Strateji

“Ülke boyutunda insan kaynakları planlamasıyla elde edilen bilgiler insan gücünün verimli kullanılması yolunda yeni stratejilerin belirlenmesi…” ifadesi insan kaynakları planlamasının hangi boyutu ile ilgilidir ?

 • a) Makro
 • b) Dikey
 • c) Mikro
 • d) Yatay

Yeni ürünlerin ortaya çıkarılması konusunda rakiplerinin önüne geçerek teknoloji liderliğini ve piyasa liderliğini ele geçirmek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

 • a) Bağımlı Yenilik Stratejisi
 • b) Saldırgan Yenilik Strateji
 • c) İlişkili Strateji
 • d) Taklitçi Strateji

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde Muhasebe kavramı ile ilişkide olan kurum ve kuruluşlardan biri değildir ?

 • a) Yöneticiler
 • b) Rakip Firmalar
 • c) Devlet
 • d) Çalışanlar

Aşağıdakilerden hangisi “işletmeye kısa veya uzun dönemli likidite sağlamak için borç verecek olan yatırımcılar, işletmelerin borç ödeme gücünü, karlılık durumunu, yatırım politikasını bilmek isteyecek” kurum ya da kuruluşlardan biridir?

 • a) Toplum
 • b) Bankalar
 • c) Devlet
 • d) Tedarikçiler