Aday Öğretmen Staj Dosyasında Bulunması Gerekenler

{{ page.title }}

Aday olan Öğretmenlerin staj dosyalarında bulunması gerekenleri maddeler halinde aşağıda listelenmiştir ve ek olarak dosyaları indirmek isteyenler için link aşağıda mevcuttur.

Dosyayı İndir

 1. T.C. Anayasası
 2. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
 3. M.E. Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
 4. Eğitim Oğretimin Planlı Yitnitülnu.sine İlişkin Yönerge
 5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşların da Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yöneunel
 7. Atatürk Ilke ve Inkılaplan Yönergesi
 8. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
 9. M.E. Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
 10. Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
 11. M.E. Bakanlığı Ortaöğretim Kurulan Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
 12. M.E. Bakanlığı Izin Yönergesi
 13. Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği
 14. Okul öğretmen Kurulları ve Zümre Öğretmen Kurulları Çalışmaları
 15. Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği.
 16. Resmi Yazışma Kuralları
 17. M.E. Bakanlığı öğretmen ve Yöneticilerin Ücretli Ders Saatlerine Dair Yönetmelik
 18. Okullardaki Çeşitli Komisyonlar
 19. Teknik Lise Yönetmeliği
 20. M.E. Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları Yönergesi
 21. M.E Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Oğretmenlerinin Atarım ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
 22. 1739 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 23. Koruma Derneği ve Okul-Aile Birliği Çalışmaları.
 24. M.E. Bakanlığı Mensuplarına Takdir ve Teşekkür Verilmesi Hakkında Yönetmelik.
 25. Okul Ayniyat İşlemleri
 26. 5442 Sayılı İl Idaresi Kanunun
 27. Öğrenci Kayıt Kabul Işlemleri.
 28. 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu.
 29. Atölye Öğretimi ve Atölyelerin Düzenlenmesi Çalışmaları.
 30. Ekler
  1. Okul Müdürünün ve Rehber öğretmenin Izlediği örnek Ders
  2. Günlük Plan örneği
  3. Zümre Kurulu Toplantı Tutanağı
  4. Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı
  5. Yılık Plan örneği
  6. Sınıf öğretmenliği Çalışmalarından Örnekler
  7. Eğitici Kol Çalışmaşı

Dosyayı İndir

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.