/ DERS NOTLARI
 1. Ders Notları
 2. C# Console 10 ile 50 arasındaki asal sayıları bulma

C# Console 10 ile 50 arasındaki asal sayıları bulma

Algoritma

 1. Başla
 2. sayi = 10
 3. sayi++
 4. Eğer sayi <= 50 ise devam et, değilse 10’a git
 5. Eğer sayi % 2 = 0 ise 3. adıma git,değilse devam et
 6. Eğer sayi % 3 = 0 ise 3. adıma git,değilse devam et
 7. Eğer sayi % 5 = 0 ise 3. adıma git,değilse devam et
 8. Eğer sayi % 7 = 0 ise 3. adıma git,değilse devam et
 9. Yazdır sayi, 3’e git
 10. Bitir

10 ile 50 arasındaki sayılar dediği için hemen aklımıza döngü gelmelidir.Program I = 10 dan başlayacak.Bundan sonra I = 10 den başlayarak 50 yekadar devamlı 2,3,5,7 sayılarına böldürüp kalana bakılmaktadır.Sayı, 4 değere bölünce de kalan 0 çıkmıyora sayı asaldır.Bu sayıları i = 50 değerini alıncaya kadar şartımıza uyan sayıları ekrana basıp programı sonlandırabiliriz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dmg
{
  
  class Program
  {

    static void Main(string[] args)
    {


      for(int sayi = 10; sayi <= 50; sayi++)
      {

        if( sayi % 2 != 0)
        {

          if( sayi % 3 != 0)
          {

            if( sayi % 5 != 0 )
            {

              if( sayi % 7 != 0)
              {

                Console.WriteLine(sayi);

              }

            }

          }

        }

      }

      Console.ReadKey();

    }

  }

}