C# Console derece cinsinden girilen açıyı radyan ve grad cinsine çevirme

{{ page.title }}

Algoritma

  1. Başla
  2. d,r,g,pi=3.14 değişkenlerini al
  3. d (açı) değerini gir
  4. r = d * pi / 180
  5. g = d * 200 / 180
  6. yazdır r,g
  7. Bitir

Klasik işlem sorusu dışarıdan alınan değerleri ,dönüşüm formülüne uygulayınca sonucu ekrana basan programın algoritmasıdır.

Kod Yapısı

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace dmg
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int d , r , g;
double pi = 3.14;
Console.WriteLine("Açıyı giriniz = ");
d = Convert.ToInt32( Console.ReadLine() );
r = Convert.ToInt32( d * pi / 180 );
g = d * 200 / 180;
Console.WriteLine("Radyan = " + r);
Console.WriteLine("Grad = " + g);
Console.ReadKey();
}
}
}

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.