C# Console tam sayıların karelerinin toplamını bulma

{{ page.title }}

Algoritma

  1. Başla
  2. i = 2 , top = 1 değişkenlerini al
  3. top = top + ( i * i) işlemini yap
  4. Eğer i = 10 ise 6’ya git
  5. i = i + 1 , 3’e git
  6. Yazdır toplam
  7. Bitir

1 ile 10 arasındaki sayıların karelerinin toplamını bulacağımız bu soruda döngü olduğunu artık herkes anlamış olmalı çünkü 1 ile 10 arasında bir seri söz konusu, top değişkenini 1 almak zorundayız. Çünkü toplama işleminde 0, çarpım işlemlerinde sayıları biriktireceğimiz değişkeni 1 almalıyız. Döngü kullanıyorsak %80 ihtimalle i diye bir değişkeni sayaç olarak kullanırız.Bu soruda öyle i = 2 den başlayarak 10 olana kadar toplanarak top değişkenin içine atılır ve sonunda ekrana basılır.

Kod Yapısı

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace dmg
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int top = 1;
for(int i = 2; i < 10; i++)
{
top = top + ( i * i );
}
Console.WriteLine("Toplam = " + top);
Console.ReadKey();
}
}
}

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.