/ DERS NOTLARI
  1. Ders Notları
  2. Editör , Sayı sistemleri ve Programlama Nedir ?

Editör , Sayı sistemleri ve Programlama Nedir ?

Editör - Derleyici Nedir ?

Bir programı derlemek en basit anlamında yazdığımız kodu, makine koduna çevirmektedir.Bir nevi tecümandır.Bunu yapma görevi editöre düşer.Derleyici - Editör,Programlama diliyle uygulamanın yazıldığı ortamdır.Bir çok derleyici mevcuttur.Bunlardan en basiti Notepad iken Microsof Visual Studio gelişmiş bir editördür.

Sayı Sistemleri ( 2’lik ve 10’luk )

Günlük hayatta 10’luk sayı sistemi kullanılır.Fakat bilgisayar sadece 0 ve 1 sayılarını kullanırlar.Bilgisayar elektronik bir makine olduğu için bilgisayara 5 volt geldiğinde 1 , 0 volt yani elektrik akışı olmadığında 0 kabul eder.Bu 0 ve 1’lerin kullanıldığı sistemi Binary Digit Code System denir.0 ve 1’lere ise Bit denir.Bilgisayarda görülen resim, kaynak, müzik gibi dosyalar aslında 0 ve 1’lerin bir araya gelmesiyle oluşur.Bunu bir örnekle açıklayalım.

Örnek:

10 sayısı 2’lik sistemde 1010 olarak gösterilmektedir.Bunu yapmanın kolay yöntemi 10’luk sistemdeki sayımızı 2’ye bölmektir.Sonuçları tersten başa doğru yanyana yazdığımızda 2’lik karşılığına ulaşırız.

Programlama Nedir ?

Herhangi bir problemin bir programlama dili kullanılarak çözülmesi için yazılan kod satırlarına programlama denir.Programlama, bir düşünce sanatıdır ve kullanılacak programlama dilinin bu işleme katkısı ise makine dilinde çok komutla yapılabilecek işlemleri,tek komutta yapma imkanı vermesidir.Ancak yapılacak işe göre kullanacağınız programlama dilinde, hangi komutları hangi sıra ve formatta yazacağınızı bilmek, daha doğrusu düşünebilmek programlama sanatıdır.Programlamayı öğrenmeyi hedefleyenler program komutlarını iyi bilmeli ve programlama konusunda meraklı olmalıdırlar.Ne kadar çok uygulama yapabilirse o derece programcının aktifliği ve becerisi artar.Bir programı yazarken geçilmesi gereken belirli süreçler vardır.Bu sebeple öncelikle programlama süreci hakkında bilgi vermenin doğru olacağını düşünüyoruz.

Programlama Süreci Nasıldır ?

Programlama süreci, bir programı oluştururken geçilen evrelerin tümüne verilen addır. Bilgisayar programı yazma süreci bir çok adımdan oluşur.Problemin analizinden programın dağıtım aşamasına kadar tek tek ele alınması gereken bu adımların güçlü ve düzgün bir şekilde oluşturulması programın sağlamlığını ve esnekliğini arttırır.

Bir programı yazmadan önce bu programn yazılmasını isteyen firma ya da kişinin ne istediğinin tam olarak anlaşılması gerekir.Problem analiz edilmeli, nasıl çözülebilir diye düşünülmeli ve çözüm için tek bir yol değil alternatif yollar da aranmalıdır.En hızlı ve sağlam çözüm yani ileride veri artışı yada güncellemelere açık çözümün seçilmesine dikkat edilmelidir.Bu işlemlerden sonra algoritma ve akış diyagramı tasarlanmalıdır.Algoritma test edilmeli, istenilen programa uygun olacak şekilde veri tabanı programı, matematik programı ve güvenlik gibi konulara göre bir programlama dili seçilmelidir.

Yapılan program da test edilmeli ve sonunda dağıtımı yapılmalıdır.Öğrencilerin programalma süreciyle ilgili şekil ve akış diyagramların daha etkin olarak öğrenebilmeleri için bu süreçlerin şemayla da gösterilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.

Yazılım Geliştirme Süreci ve Adımları

Yazılım geliştirirken dikkat edilmesi gereken 6 adım vardır.Bunlar sırasıyla aşağıda listelenmiştir.

Problemin Tanımlanması ( Definition )

Programa başlamadan önce çok iyi bir şekilde programın tanımlanması yapılması ve gerekli tüm sorulara cevap alınması gereklidir.Çünkü bir program iyi bir şekilde yazılsa bile sonunda istenilen işi yapmadıktan sonra bir anlam ifade etmez.

Gerekli Analizlerin yapılması ( Analiys )

Çözümlenmesi istenen problem tanımlandıktan sonra analiz kısmı önemlidir.Burda iki önemli analiz vardır.Programı isteteb ve kullanıcak kişileri analiz etmek, birde maliyet analizi kısımlarıdır.İyi bir bütçe ayarlanmadan işe başlamak, işin yarıda kesilmesi anlamına gelecektir.

Yazılımın Mimari Tasarımının Yapılması ( Architectural Design )

Uygulamanın tasarlanmasından kastedilen algoritma aşamasıdır.Gerekli modüller ve program parçalanmaları bu kısımda belirlenir.

Yazılımın Kodlanması ( Coding )

Tasarım aşamasındaki plana ve algoritmaya göre kodlama yapan bölümdür.

Yazılımın Değerlendirilmesi ve Test Edilmesi ( Debugging-Testing )

Kodlama kısmı bittikten sonra programın test edilmesi aşamasıdır.Hatalar ayıklanır ve son iyi duruma kadar sistemli bir şlekilde hatalar takip edilir.Programı yazmaktan daha çok zaman kaybettirebilir.Bunun için iyi bir kod süreci hayati önem taşımaktadır.

Gerekli Dökümantasyonun Yapılması ( Documentation )

Program bittikten sonra, yapılan işlemlerin dökümantasyonu yapılmalıdır.Bunun önemi ileride programa geri dönmek icap ederse işleyici bilmek yada güncellemeleri yapan kişilerin sistem hakkında bilgi alması gibi olaylar için önemli bir kısımdır.