Girişimcilik 1. Sınav Soruları

{{ page.title }}

Aşağıdaki sorular girişimcilik 1. uzaktan eğititim sınav soruları olup cevapların kesin doğruluğunu vaat etmiyoruz. Cevapları sınava başlamadan önce tekrar kontrol edebilir ve yanlış olan cevapları bize bildirebilirsiniz.

Girişimciyi, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerim satın alan ve üreten kışı olarak tanımlayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rıchard Cantillon
b) Joseph Schumpeter
c) Jean Bapdse Say
d) David Ricardo
e) Adam Smıth

Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile ilgili olarak yanlış bir yargıyı ifade eder ?

a) Girişimciler risk alma konusunda isteklidirler
b) Girişimciler kaynakları kontrol etmeye çalışırlar
c) Girişimciler değer yaratan kişilerdir
d) Girişimciler üretim girdilerim örgütleme yeteneğine sahip kişilerdir
e) Girişimciler para sahibi kişilerdir

Girişimciyi yöneticiden ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Hayalci bakış açısı
b) Problem çözme yeteneği
c) Planlama yeteneği
d) Güven duyma isteği
e) Organizasyon yeteneği

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikte iş fikrinin ve yaratıcılığın önemini arttıran faktörlerden biri değildir ?

a) Tüketicilerin yeni deneyim arayışı
b) Yasal yükümlülüklerini yerine getirmek
c) Tüketicilere fayda sağlayarak kar elde etmek
d) Rekabet avantajı sağlamak
e) Toplumsal Değişim

Küreselleşme olgusuyla birlikte iş dünyasına hakim olan temel düşünce yapısı aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Yenilikçi üretim
b) Maliyet etkinliği
c) Rekabetçi Pazar
d) İş gücünde verimlilik
e) Geleneksel üretim

Kendi özkaynaklarından daha çok farklı kaynaklara ulaşan ve sağladığı bu kaynaklarla değer yaratan kişiye ne ad verilir ?

a) İşveren
b) Yatırımcı
c) Girişimci
d) Sermayedar
e) Patron

Müşteriye değer, girişimciye kâr, topluma fayda sağlayacak, ürün ve hizmete dönüşebilecek fikirlere ne ad verilir ?

a) Yaratıcılık
b) İş fikri
c) İnovasyon
d) Girişimcilik
e) Yenilik

Aşağıdakilerden hangisi girişimci düşünce yapısını tetikleyen faktörlerden biri değildir ?

a) Tüketim ekonomisi
b) Teknolojik gelişmeler
c) Eksik rekabet
d) Yaşam standartlarındaki gelişmeler
e) Büyüme

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biridir ?

a) Fırsatları görme
b) Duyarsız olma
c) Tutucu olma
d) Risk üstlenmeme
e) Problemleri görememe

Aşağıdakilerden hangisinde yaratıcılıkla ilgili olan iki kavram doğru bir şekilde verilmiştir ?

a) Seçicilik-Eşsizlik
b) Farklılık-İlişkilendirmek
c) Çeşitlilik-Ayrıklık
d) Azlık-Benzerlik
e) Aynılık-Süreklilik

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.