/ DERS NOTLARI
 1. Ders Notları
 2. İlk Yardım 1. Sınav Soruları

İlk Yardım 1. Sınav Soruları

İlk yardım uzaktan eğitim 1. sınav soruları paylaşılmış olup cevapların kesin doğruluğunu iddia etmiyoruz.

Cevapları isterseniz tekrar kontrol ettikten sonra sınava başlayabilirsiniz.

Yetişkinde normal solunum sayısı dakikada kaçtır ?

 • a) 12-20
 • b) 10-16
 • c) 20-22
 • d) 16-18

Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir ?

 • a) Hastalık yada yaralanmanın ciddiyetini değerlendirmek
 • b) Hepsi
 • c) İlkyardım önceliklerini belirlemek
 • d) Yapılacak ilkyardım yöntemini belirlemek

Hava yolu tam tıkanmalarında bilinç kapanırsa ne yapılmalıdır ?

 • a) Sırta 5 vuru yapılır
 • b) Heimlich manevrası yapılır
 • c) Ağız içinden cisim çıkarılmaya çalışılır
 • d) Temel yaşam desteğine başlanır

Kanama kesik kesik açık kırmızı renkte ise hangi damar kanamasıdır ?

 • a) Toplar damar
 • b) Ana damar
 • c) Kılcal damar
 • d) Atar damar

Solunum değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz ?

 • a) Solunumun hızı
 • b) Solunumun derinliği
 • c) Solunumun ritmi
 • d) Solunumun süresi

Aşağıdakilerden hangisi şokta uygulanan acil bakım ilkelerinden değildir ?

 • a) Hasta veya yaralının üzeri vücut sıcaklığını korumak için örtülür
 • b) Dış kanama varsa durdurulur
 • c) Sakinleşmesi için su içirilir.
 • d) Şok pozisyonu verilir

Sıvı kaybına (iç ve dış kanamalar, ishal, kusma, yanıklar vb.) bağlı olarak gelişen şok çeşidi hangisidir ?

 • a) Toksik şok
 • b) Hiç biri
 • c) Hipovolemik şok
 • d) Kardiyojenik şok

Temel yaşam desteği ne zaman sonlandırılır ?

 • a) Hasta /yaralının öldüğüne karar verildiğinde
 • b) 112 geldiği zaman
 • c) Hepsi
 • d) 5 tur 30/2 kalp masajı / suni solunum uygulandığında

Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda ilk yardım ilkelerinden değildir ?

 • a) Kanama durmazsa ilk bez kaldırılıp ikinci bir bez koyarak basınç uygulanır
 • b) Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır
 • c) Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır
 • d) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır

Aşağıdakilerden hangisi iç kanamada kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerdendir ?

 • a) Yüz dudak ve parmaklarda solukluk
 • b) Hipotansiyon
 • c) Zayıf nabız
 • d) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulanmasını gerektirir ?

 • a) Hastanın taşınması gereken durumlar
 • b) Uzuv kopması
 • c) Birden fazla kanamalı hasta ve tek ilk yardımcı
 • d) Hepsi

I-Bilinç kontrol edilir II-Solunum kontrol edilir III-Baş çene pozisyonu verilir IV-Ağız içi kontrol edilir Hasta/yaralı ile ilk karşılaşıldığında yapılacak işlemlerin doğru sıralaması hangisidir ?

 • a) I-II-III-IV
 • b) II-III-IV-I
 • c) I-IV-III-II
 • d) IV-III-II-I

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden değildir ?

 • a) Hızlı ve yüzeyel solunum
 • b) Acıkma hissi,
 • c) Hızlı ve zayıf nabız,
 • d) Kan basıncında düşme,

Aşağıdakilerden hangisi kanamanın ciddiyetini etkileyen faktörlerdendir ?

 • a) Vücutta aktığı bölge
 • b) Kanamanın hızı
 • c) Kanama miktarı
 • d) Hepsi

Bebeklerde heimlich manevrası neden uygulanmaz ?

 • a) Karaciğere zarar verileceğinden
 • b) Vücutları küçük olduğundan
 • c) Sırta vurmak yeterli olduğundan
 • d) Bebekler ayakta duramadığından

Atardamar basınç noktalarına bası, kanamanın miktarını azaltmada kullanılan bir yöntemdir. Bacakta olan kanamalarda hangi bası noktasına basınç uygulanmalıdır ?

 • a) Koltuk altı atardamarına
 • b) Kasıktaki atardamara
 • c) Köprücük kemiği atardamarına
 • d) Şakak atardamarına

Hasta/Yaralının bilinci yok solunumu var ise ilk yardımcı aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır ?

 • a) Koma pozisyonu verilir
 • b) Olay yeri güvenliği sağlanır
 • c) Temel yaşam desteğine başlanır
 • d) İkinci değerlendirme yapılır

Yetişkin kısmi hava yolu tıkanıklıklarında uygulanacak ilk yardım müdahalesi hangisidir ?

 • a) 5 sırta vuru ardından 5 heimlich manevrası yapılır
 • b) Hiçbiri
 • c) Dokunulmaz öksürmeye teşvik edilir
 • d) Sadece sırta vurularak cismin çıkması sağlanabilir