İletişim Becerileri Uzaktan Eğitim 2. Sınav Soruları

{{ page.title }}

İletişim Becerileri 2. Uzaktan Eğtitim Dersinin Sınav Soruları sınav sorularını yapmadan tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Cevaplar üzerinde bir yanlışlık var ise bunları yorum olarak bize yazabilirsiniz.

Grubun amacıyla ilgili en ufak bir fikir sahibi olmayıp kendi kişisel fikirlerini ve deneyimlerini paylaşmaya odaklanmış kişiler görev gruplarında etkili iletişimi engelleyen kişi tiplerinden hangisidir?

a. Hikayeciler
b. Sosyaller
c. Sempatikler
d. Duygusallar
e. Saldırganlar

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel gürültü kaynakları arasında yer alır?

a. Bilgi düzeyi
b. Ön yargı
c. Yol çalışması
d. Yorgunluk
e. Susuzluk

Aşağıdakilerden hangisi grup liderlerinin görevlerinden biri değildir?

a. Grubun amacını belirlemek
b. Katılımı sağlamak
c. Ortak kararları belirlemek
d. Kişisel çıkarını ön planda tutmak
e. Düzeni korumak

Karşınızdaki kişi avuç içleri yukarı gelecek şekilde sizinle konuşuyordur. Bu durumda karşınızdaki insanın size vermek istediği mesaj nedir?

a. Konuşmaktan sıkıldım
b. Çok huzursuzum
c. Bana güvenebilirsin sana zarar vermem
d. Sana güvenmiyorum
e. Buranın hakimiyeti bende

Gerçeği görme çabasıyla sözcüklerden çok ses tonuna ve gizli işaretlere dikkat eden kişi dinlemenin önündeki engellerden hangisini yapıyordur?

a. Akıl okuma
b. Karşılaştırma
c. Yargılama
d. Tekrarlama
e. Süzgeçten geçirme

İletişim sistemini etkileyen ve iletileri bozan duruma ne ad verilir?

a. Olumsuz geri bildirim
b. İletişim süreci
c. Gürültü
d. İletişim bozukluğu
e. Eksik iletişim

Aşağıdakilerden hangisi etkili görev grubu oluşturmak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

a. Katılın
b. Eleştirin
c. Soğukkanlılığınızı koruyun
d. Kendi görüşlerinizi bilme
e. Grubun amacını belirlemek

Aşağıdakilerden hangisi görev gruplarında iletişimi engelleyen birey tiplerinden biridir?

a. Sempatikler
b. Sosyaller
c. Saldırganlar
d. Duygusallar
e. Değişimciler

Masanızda oturmuş, bir insanla konuşuyorsunuz. Konuştuğunuz kişi öne doğru eğildi. Beden dili ile size ne demek istiyordur?

a. Köşeye sıkışmış ve çaresiz hissettiğini
b. Rekabet içerisinde bir tavırda olduğunu
c. Kişinin gergin olduğunu
d. Açıklık ve ilgiyi
e. Yorgunluk ve fark edilmemek istediğini

Oturarak konuşuyorsunuz. Karşınızdaki insanla aranızda hiçbir şey yok. Birbirinizin yüzüne bakıyorsunuz. Siz konuşurken karşınızdaki insan kollarını birbirine doladı. Böyle davranan biri size ne anlatmak istiyordur.

a. Huzursuzum
b. Seninle iletişim kurmak istemiyorum
c. Seninle rekabet edebilirim
d. Konuştuğun konu ilgimi çekti
e. Sana çok güveniyorum

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.