/ PHP
 1. PHP
 2. Php array_key_exists Kullanımı

Php array_key_exists Kullanımı

array_key_exists fonksiyonu bir dizide bir aramak istediğimiz bir anahtarın var olup olmadığına bakar.

eğer anahtar var ise true yok ise false değerini döndürür. Bu fonksiyon isset ile aynı mantıkta çalışmaktadır.Bu fonksiyonu isset fonksiyonunuda kullanabiliriz.

Php array_key_exists Kullanımı

array_key_exists fonksiyonu 2 adet parametre alır.İlk parametresi dizimizde var olup olmadığı kontrol edilecek olan anahtarımızın adı diğeri ise dizimizidir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<?php 
// İlk dizime meyveleri ekliyoruz
$dizi = array(
  'ilk_deger'  => 'Elma',
  'ikinci_deger' => 'Muz',
  'ucuncu_deger' => 'Armut'
);

$sonuc = array_key_exists('ikinci_deger' , $dizi);

if($sonuc)
{

  echo 'İkinci değer anahtarı dizimizde var.';

}
else
{

  echo 'İkinci değer anahtarı dizimizde yok.';

}

//Çıktı:
//İkinci değer anahtarı dizimizde var.
?>

Yukarıdaki örneğimizde 1 adet dizi tanımladık.Dizimize anahtar ve değerlerini girdik.Ardından array_key_exists fonksiyonuna ilk parametre yani aranacak olan anahtarın adını ikinci_deger olarak verdik. 2. Parametre olarakda dizimi gönderdik eğer ikinci_deger anahtarı dizimizde var ise geriye true yok ise false döndürecektir. ikinci_deger anahtarı dizimizde olduğundan geriye true döndürmüş olup ekrana İkinci değer anahtarı dizimizde var çıktısını vermiştir.