/ PHP
 1. PHP
 2. Php While - Do While Döngüsü Kullanımı

Php While - Do While Döngüsü Kullanımı

while döngüsü for ve if yapılarına benzer aslında mantıkta for ve if yapılarının biraz daha gelişmiş versiyonudur diyebiliriz.

Örneğin for ile yaptığımız 1 ile 100 arasındaki sayıları gösterme olayını while ile de yapabiliriz. While döngüsü koşul kısmı true olduğu sürece döngü sonsuza kadar devam eder.

PHP Do While Döngüsü Nedir?

while döngüsü tamamen aynıdır Fakat koşul kısmı üst de değil de alttadır. Sebebi ise Do While döngüsünde her zaman koşul sağlanmasa bile 1 kez içindeki komutlarımız çalışır.

PHP While Döngüsü Kullanımı

While döngüsü yapı olarak if yapısına benzer if gibi while’da koşul ister ve koşul sağlandığı sürece dönmeye devam eder.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<?php

while ( true ) // Koşul Kısmımız
{

  echo 'Döngü Başladı';      

}

?>

Yukarıdaki örnekte koşul kısmımız true olduğu için sonsuza kadar döngü başladı yazacaktır. Ta ki tarayıcı veya sunucu çökene kadar.

Biraz daha detaya girecek olursak yeni bir örnek ile devam edelim. Bu sefer örneğimizde 1 ile 100 arasındaki çift sayıları ekrana yazdıralım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php

$sayac = 1;

while ($sayac < 100)
{

 if($sayac % 2 == 0)
 {

  echo 'Bu sayı çift: ' . $sayac . '<br>';

  }

  $sayac++;

}

?>

Yukarıdaki örneğimizde sayac adında bir değişken tanımlayıp başlangıç değerini 1 yaptık. Daha sonra koşul kısmımızda sayaç 100 den küçük ise dedik. Döngümüzün içinde if yapısını kullanarak sayac değişkenimizde sayı 2’ye bölündüğünde kalan 0 ise (yani sayacın modunu aldık) dedik ve echo Komutumuz ile ekrana sayıları yazdırdık. En son sayac değişkenimizi 1 arttırdık eğer arttırmasaydık sayaç hep 1 olduğu için sonsuza kadar döngü sonlanmadan çalışacaktı.

Bir tanede Do While Örneği ile Döngüleri Pekiştirelim.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<?php

$sayi = 1;

do
{

   echo 'Php\'yi gerçekten seviyor muyum ?';

}

while ($sayi == 4);

?>

Yukarıdaki örneğimizde ise sayi adında değişkenimize 1 değerini verdik. Koşulumuzda ise sayi değişkenindeki sayımız 4 e eşitse yaptık. Normal bir while yapısında 1, 4’e eşit olmadığı için ekrana çıktı vermemesi gerekirken do while döngüsünde koşul sağlanmasa daha 1 kez çalışacağından ekrana 1 kez çıktı verir.