/ PHP
 1. PHP
 2. Php array_map kullanımı

Php array_map kullanımı

array_map bir içerisindeki bütün değerlere bir function aracılığı ile istediğimiz işlemleri yapabiliriz. Örneğin bir dizi içerisindeki bütün verileri büyük karakter yapabilir veya hepsini küçültebiliriz.array_map fonksiyonunda ilk parametre işlem yapacağımız dizimiz ikinci ve diğer parametreler ise işlem görecek bütün dizilerdir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
<?php 

function isimKucult( $isim )
{

  return strtolower( $isim );
}

$uyeler = [
  "ahmet",
  "Ali",
  "AYÇA",
  "MEHmet",
  "Necla",
  "dURSun"
];

$isimler = array_map( "isimKucult" , $uyeler );

echo "<pre>";
print_r( $isimler );
echo "</pre>";

// ÇIKTI
/*
  Array
  (
    [0] => ahmet
    [1] => ali
    [2] => ayça
    [3] => mehmet
    [4] => necla
    [5] => dursun
  )
*/
?>

Yukarıdaki örnek de isimKucult adında bir adet fonksiyon oluşturduk ve aldığı değeri küçük harfe dönüştürerek return ettirdik.Daha sonra üyeler adında bir dizi oluşturarak dizi tanımlamamızı yaptık.array_map fonksiyonumuz ile isimKucult adındaki fonksiyonumuzdaki işlemlerin yapılacağını belirttik ve üyeler adındaki dizimizi gönderdik.En son olarak bize isimler adında değişkenimize çıktıyı gönderdi ve bizde print_r ile ekrana çıktıyı bastırdık.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
<?php 

function isimBuyut( $isim )
{

  return strtoupper( $isim );
}

$uyeler = [
  "ahmet",
  "Ali",
  "AYÇA",
  "MEHmet",
  "Necla",
  "dURSun"
];

$isimler = array_map( "isimBuyut" , $uyeler );

echo "<pre>";
print_r( $isimler );
echo "</pre>";
// ÇIKTI
/*
  Array
  (
    [0] => AHMET
    [1] => ALI
    [2] => AYÇA
    [3] => MEHMET
    [4] => NECLA
    [5] => DURSUN
  )
*/
  
?>