Php array_map kullanımı

{{ page.title }}

array_map bir içerisindeki bütün değerlere bir function aracılığı ile istediğimiz işlemleri yapabiliriz. Örneğin bir dizi içerisindeki bütün verileri büyük karakter yapabilir veya hepsini küçültebiliriz. array_map fonksiyonunda ilk parametre işlem yapacağımız dizimiz ikinci ve diğer parametreler ise işlem görecek bütün dizilerdir.

<?php
function isimKucult( $isim )
{
return strtolower( $isim );
}
$uyeler = [
"ahmet",
"Ali",
"AYÇA",
"MEHmet",
"Necla",
"dURSun"
];
$isimler = array_map( "isimKucult" , $uyeler );
echo "<pre>";
print_r( $isimler );
echo "</pre>";
// ÇIKTI
/*
Array
(
[0] => ahmet
[1] => ali
[2] => ayça
[3] => mehmet
[4] => necla
[5] => dursun
)
*/
?>

Yukarıdaki örnek de isimKucult adında bir adet fonksiyon oluşturduk ve aldığı değeri küçük harfe dönüştürerek return ettirdik. Daha sonra üyeler adında bir dizi oluşturarak dizi tanımlamamızı yaptık. array_map fonksiyonumuz ile isimKucult adındaki fonksiyonumuzdaki işlemlerin yapılacağını belirttik ve üyeler adındaki dizimizi gönderdik. En son olarak bize isimler adında değişkenimize çıktıyı gönderdi ve bizde print_r ile ekrana çıktıyı bastırdık.

<?php
function isimBuyut( $isim )
{
return strtoupper( $isim );
}
$uyeler = [
"ahmet",
"Ali",
"AYÇA",
"MEHmet",
"Necla",
"dURSun"
];
$isimler = array_map( "isimBuyut" , $uyeler );
echo "<pre>";
print_r( $isimler );
echo "</pre>";
// ÇIKTI
/*
Array
(
[0] => AHMET
[1] => ALI
[2] => AYÇA
[3] => MEHMET
[4] => NECLA
[5] => DURSUN
)
*/
?>

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.