Uçak Teknolojisi – Havacılık Esasları ve Terminolojisi Örnek Sorular – 2

{{ page.title }}

Günümüzde büyük bir yere sahip olan uçak sektörü için her yıl yüzlerce teknisyen yetiştirilmektedir.

Bir teknisyen yetiştirme programı olan ön lisans bölümü, uçak teknolojisi için 2. test planını paylaştım. Uçak Teknolojisi bölümünün Havacılık Esasları ve Terminojisi dersi için hazırlanmış olan örnek soruları aşağıdan inceleyebilirsiniz. Sorular temel kavramlar üzerine olup, final sınavı seviyesindedir.

Havacılığın gelişmesindeki aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğru değildir?

Kişi – Yıl – Olay
a) Leonardo da Vinci – 1485 – Bugünkü helikopter fikrinin temellerini atan kişi
b) Hezarfen Ahmet Çelebi – 1632 – Kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçan ilk insan
c) George Cayley – 1850 – Tarihte ilk roket uçuşunu gerçekleştiren kişi
d) Write Kardeşler – 1903 – İlk uçağı geliştirip uçan kişiler

Uçaklardaki bölge tanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) 100: Uçağın alt kısmı
b) 300: Kuyruk
c) 500: Sol kanat
d) 700: Kapılar

Aşağıdakilerden hangisi önleyici bakım teknikleri arasında yer almaz?

a) Yağ analizi
b) Servis
c) Değişim
d) Yağlama

Hava aracının belirlenmiş şartlar dâhilinde belirli gayri faal teçhizatla işletebilmesiyle ilgili otorite onaylı el kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

a) IPC
b) AMM
c) MPD
d) MEL

Hava aracı komponenti üzerinde yapılan her türlü bakım işlemi sonrasında düzenlenen bakım çıkış sertifikası aşağıdakilerden hangisidir?

a) CRS
b) SHY Form 1
c) SHY Part 145
d) MSG-3

Aşağıdakilerden hangisi Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu (Part M) kapsamında değildir?

a) Bakım programını oluşturma
b) Uçuş öncesi kontrollerin (Preflight Inspection) yapılması
c) Hava aracına ait bakım kayıtlarının tutulması
d) Bakım yapmak için yeterli sayıda yetkili teknisyen bulundurma

Bakım geliştirme felsefelerinden olan MSG-2 ve MSG-3 ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a) MSG-2 sistemden parçaya (üstten alta), MSG-3 ise parçadan sisteme yaklaşımına dayanır.
b) MSG-2’de OC, CM ve HT kavramları vardır, MSG-3 de ise LU, SV, VC, OP, RS, DS gibi kavramlar vardır.
c) MSG-2 yapı ve sistemlere uygulanır, MSG-3’de ise buna ilaveten zonal (bölgesel) uygulama vardır
d) MSG-2 süreç odaklı (process oriented), MSG-3 ise iş odaklı (task oriented)’ dır.

Yağ harcama miktarı, sıcaklık, basınç, akustik, titreşim ve benzeri parametrelerin izlenerek arıza olmadan önce yapılan bakım tipine ne denir?

a) Önleyici bakım
b) Kestirimci bakım
c) Düzeltici bakım
d) Planlı bakım

Hava yolu tarafından hazırlanan bakım programının oluşum aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

a) MSG-3–>MRB–>MPD–>Bakım Programı
b) MPD–>MSG-3–>MRB–>Bakım Programı
c) MPD–>MRB–>MSG-3–>Bakım Programı
d) MSG-3–>MPD–>MRB–>Bakım Programı

Aşağıdaki verilen Ata Chapter’lardan hangisi yanlıştır?

a) ATA 22: Auto flight
b) ATA 24: Electrical power
c) ATA 32: Landing gear
d) ATA 52: Engines

Uçak imalatçıları tarafından hazırlanan ve uçak üzerindeki sistemlerle ilgili arıza giderme, söküm takım, servis ve tamir işlemlerinin yer aldığı doküman aşağıdakilerden hangisidir?

a) IPC
b) SRM
c) CDL
d) AMM

Aşağıdaki işlemlerden hangisi Part 145 sertifikası gerektirmez?

a) Preflight Inspection
b) Daily Check
c) Weekly Check
d) Motor değişimi

Bakım sırasında söküm takım veya bir ayar işleminin yanlış yapılması sonucunda uçağa derhal tehlike oluşturabilecek herhangi bir bakım işleminin özel olarak kontrol edilmesine dayalı bakım işlemlerine ne denir?

a) CI
b) RII
c) CDCCL
d) RVSM

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.