/ PHP
 1. PHP
 2. Php For Döngüsü Kullanımı

Php For Döngüsü Kullanımı

For Döngüsü Nedir?

For döngüsü bir işi birden fazla yapmamız, Bir sayının faktöriyelini hesaplamamız gibi amaçlar için kullanılır. For döngüsünü kullanarak ekrana adımı 5,10,20 veya istediğim kadar yazdırabilirim veya 1 ile 100 arasındaki sayıların çarpımını, toplamını, bölünmesini, çıkarılmasını hesaplatıp bu değerimi başka işler için kullanabilirim.

For Döngüsünün Amacı Nedir?

For döngüsü üst bölümde de bahsetmiş olduğumuz gibi bir işi birden fazla yapmak için kullanılabilir diyebiliriz. Tabii ki bu en klasik ve basit olan kısım daha kompleks yapılara girdiğimizde aslında amacımızın bir işi birden fazla yaptırmak değil daha başka türlü işlemleri yaptırdığımızı göreceğiz. Örneğin bir 50 verilik bir dizimiz var bu dizideki verilerimiz ise oyuncularımızın puanları olsun. Biz en büyük puanı göstermek istersek bir for döngüsü açıp içinde dizinin her indeksine bakarak if ile en büyüğünü bulabiliriz.

For Döngüsü Nasıl Kullanılır?

For döngüsü 3 değer alır ilk değeri başlangıç değeridir. İkinci değeri şartımızdır. Mesela 1 < 10 burada 1 10’dan küçük ise demiş oluruz. En son ve üçüncü değeri ise değerimizin kaçar kaçar artacağıdır.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?php

// 1. değer => sayi adlı değişkenimize başlangıç değerini 0 olarak verdik
// 2. değer => sayi adlı değişkenimiz 100 den küçük olduğu sürece döngümüz devam edecek
// 3. değer => sayi adlı değişkenimiz her döngü döndüğünde 1 artacaktır.
for( $sayi = 0; $sayi < 100; $sayi++)
{ 

 	// for her döndüğünde ekrana Bu sayi: 1  
 	// for her döndüğünde ekrana Bu sayi: 2  
 	// şeklinde 99 dâhil olmak üzere yazacaktır.
  
 	echo 'Bu sayi:' . $sayi;

}

?>

Yukarıda bir for örneği inceledik. Bu örnekte ekrana 100 kez Bu sayi:1 ( 1 her döngü döndüğünde artacak) Bir başka örnek yaparak devam edelim. Bu örneğimizde 1 den 10 a kadar olan sayıların toplamını ekrana yazdıralım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<?php

// toplamsayi değişkenimize 0 değerini atıyoruz. $toplamsayi = 0;
// 1. değer => sayi adlı değişkenimize başlangıç değerini 0 olarak verdik
// 2. değer => sayi adlı değişkenimiz 10 den küçük olduğu sürece döngümüz devam edecek
// 3. değer => sayi adlı değişkenimiz her döngü döndüğünde 1 artacaktır.
for( $sayi = 1; $sayi <= 10; $sayi++)
{

  // her sayıyı toplam sayı ile toplayarak toplam sayı değişkeninde tutuyoruz  
  $toplamsayi += $sayi;

}

// en son ekrana toplam sayı değerini yazıyoruz.
echo $toplamsayi;

?>