/ PHP
  1. PHP
  2. PHP'de array() Diziler Nedir?

PHP'de array() Diziler Nedir?

PHP’de array() Diziler Nedir?

Array ( diziler ) içlerinde birden fazla verileri düzenli olarak saklayabilirler. Dizilerin içinde de diziler olabilir. Eğer anahtar ataması yapmaz ise diziler 0’dan başlayarak otomatik olarak bizim yerimize anahtar ataması yaparlar.

PHP’de array() Dizi 0luşturma

Dizi oluşturmamızın birkaç yolu vardır. Bunlardan birkaçını aşağıda inceleyelim.

1
2
3
4
5
<?php 

$uyeler = [ "Ahmet" , "Ali" , "Ayşe" ];

?>

Yukarıdaki örneğimizde köşeli parantezler kullanarak dizime 3 değer ataması yaptık. Ahmet, Ali, Ayşe anahtar değeri girmediğimiz php kendisi otomatik olarak vermiş bulunuyor ve sıralaması 0,1,2 şeklinde başlıyor.

Diğer bir dizi tanımla yöntemi ise köşeli parantez dışında array yazarak normal parantezler içinde değerlerimizi yazmaktır.

1
2
3
4
5
<?php 

$uyeler = array( "Ahmet" , "Ali" , "Ayşe" );

?>

Bu yöntem ilede aynı sonuca varmış oluruz. Sadece dizinin başına array kelimesini ekledik ve köşeli parantezler yerine normal parantezler kullanmış olduk.

  1. Dizi tanımla yöntemi değişken adından sonra köşeli parantezleri açıp kapatarak değer ataması yapabiliriz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<?php

$uyeler[] = 'Ahmet';

$uyeler[] = 'Ali';

$uyeler[] = 'Ayşe';

?>

Bu yöntem ilede aynı sonuca ulaşabiliriz.Anahtarları 0,1,2 şeklinde vermek değilde string bir ifade ile de anahtar ataması yapabiliriz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
<?php

$uyeler["uye_1"] = 'Ahmet';

$uyeler["uye_2"] = 'Ali';

$uyeler["uye_3"] = 'Ayşe';

?>

Yukarıdaki örnekte uye_1, uye_2, uye_3 anahtarlarına Ahmet, Ali, Ayşe isimlerin aktardık.

PHP’de array_change_key_case() Kullanımı

array_change_key_case() fonksiyonu dizimizin anahtarlarını büyük harf veya küçük harfe dönüştürülmesini sağlar.2 parametre alır ilk parametresi bizim dizimiz ve ikinci parametresi büyük veya küçük parametreye dönüştürüleceğini belirler. Geriye ise eğer bir dizi gönderdiysek düzenlenmiş hali döner. Eğer bir dizi göndermemişsek false geri döner.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
<?php

$dizi = array(
	'uye_1' => 'ahmet',
	'uye_2' => 'ali',
	'uye_3' => 'Ayşe'
);

echo "<pre>";
print_r( array_change_key_case( $dizi , 1 ) );
echo "</pre>";

/* 

//ÇIKTI//
Array
(
	[UYE_1] => ahmet
	[UYE_2] => ali
	[UYE_3] => Ayşe
)

*/
?>

Yukarıdaki örnekte $dizi değerini ilk parametre ikinci değerde 1 veya 0 veriyoruz 1 büyük harfe 0 ise küçük harfe dönüşmesini sağlar.