/ DERS NOTLARI
 1. Ders Notları
 2. Uçak Teknolojisi - Havacılık Esasları ve Terminolojisi Örnek Sorular - 1

Uçak Teknolojisi - Havacılık Esasları ve Terminolojisi Örnek Sorular - 1

Günümüzde büyük bir yere sahip olan uçak sektörü için her yıl yüzlerce teknisyen yetiştirilmektedir.

Bir teknisyen yetiştirme programı olan ön lisans bölümü, uçak teknolojisi için 1. test planını paylaştım. Uçak Teknolojisi bölümünün Havacılık Esasları ve Terminojisi dersi için hazırlanmış olan örnek soruları aşağıdan inceleyebilirsiniz. Sorular temel kavramlar üzerine olup, vize sınavı seviyesindedir.

852 yılında, üzerine kumaş geçirip büyük kuş kanatları ile havalanıp uçtuğu kaydedilen ve ilk uçan insan olarak bilinen kişi kimdir?

 • a) Leonardo da Vinci
 • b) İbn Firnas
 • c) Hezarfen Ahmet Çelebi
 • d) Lagari Hasan Çelebi

Aşağıdakilerden hangisi sivil havacılık otoritelerinden biri değildir.

 • a) IATA: International Air Transport Association
 • b) EASA: European Aviation Safety Agency
 • c) FAA: Federal Aviation Administarition
 • d) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Hangisi uçak teknisyenlerinin bir uçağın bakımını yapıp uçuşa elverişlilik belgesini imzalayabilmesi için gerekli olan EASA Part-66 uçak bakım teknisyeni lisansını alma şartlarından değildir?

 • a) Temel bilgi gerekliliklerini sağlamak
 • b) 18 yaşını doldurmuş olmak
 • c) Gerekli bakım deneyimini sağlamak
 • d) Lise mezunu olmak

Uçakların sürekli uçuşa elverişlilik ve bakımından kim sorumludur?

 • a) SHY 145 onaylı bakım kuruluşu
 • b) İşletici
 • c) SHGM
 • d) EASA

Aşağıda verilen Sivil Havacılık talimatlarından hangisinin karşılığı doğru değildir?

 • a) - Karşılığı
 • b) SHT 21 - Hava Aracı Bakım Kuruluşları Talimatı
 • c) SHT M - Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Talimatı
 • d) SHT 66 - Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Talimatı
 • e) SHT 147 - Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Talimat

Onaylı bakım kuruluşunun tüm gerekliliklerin açıklandığı otorite onaylı ana doküman hangisidir?

 • a) MME: Minimum Equipment List
 • b) MOE: Maintenance Organisation Exposition
 • c) AMM: Aircraft Maintenance Manual
 • d) MPD: Maintenance Program Document

Hangisi, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO)’nun görevlerinden değildir?

 • a) Sivil havacılığın güvenli ve düzenli bir şekilde büyümesini sağlamak
 • b) Barışçıl amaçlara yönelik uçak tasarımı ve işletmesini teşvik etmek
 • c) Uçaklara uygulanması zorunlu olan uçuşa elverişlilik direktifleri (A* yayımlamak
 • d) Uluslararası kamuoyunun güvenli, düzenli, verimli ve ekonomik hava taşımacılığı ihtiyaçlarını karşılamak

Hangisi, uçağın ana kontrol yüzeyleri arasında yer almaz?

 • a) Aileron
 • b) Flap
 • c) Rudder
 • d) Elevator

Kanadın alt ve üst yüzeyindeki … farkı taşımayı oluşturur?

 • a) Basınç
 • b) Sıcaklık
 • c) Yoğunluk
 • d) Enerji

Aşağıdakilerden hangisi bir hava aracında olması gereken özelliklerden biri değildir?

 • a) Kanat, taşıyıcı güç üretmelidir.
 • b) Kuyruk yüzeyleri denge sağlamalıdır.
 • c) Motoru ileri hareketi oluşturacak gücü sağlamalıdır.
 • d) Gövdesi, uçuş hareketlerine göre kontrol görevi sağlamalıdır.

ICAO standart atmosfer şartları nelerdir?

 • a) Sıcaklık: 21º C, Basınç: 1013.25 hPa ve Yoğunluk: 1.5 kg/m³
 • b) Sıcaklık: 15º C, Basınç: 2013.25 hPa ve Yoğunluk: 1.225 kg/m³
 • c) Sıcaklık: 15º C, Basınç: 1013.25 hPa ve Yoğunluk: 1.225 kg/m³
 • d) Sıcaklık: 21º C, Basınç: 2013.25 hPa ve Yoğunluk: 1.5 kg/m³

Bernoulli prensibine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • a) Basınç arttıkça sıcaklık azalır.
 • b) Basınç arttıkça sıcaklık da artar.
 • c) Basınç arttıkça hız azalır.
 • d) Basınç arttıkça hız da artar.

Hava aracına etki eden taşıma kuvvetiyle ilgili hangisi yanlıştır?

 • a) Kanat alanı arttıkça taşıma kuvveti artar.
 • b) Taşıma kuvveti hızın karesiyle doğru orantılı olarak artar.
 • c) Hücum açısı azaldıkça taşıma artar.
 • d) Akışkan veya hareket yoksa taşıma da yoktur.

Hava aracının sağa sola hareket etmesini sağlayan kontrol yüzeyi hangisidir?

 • a) Spoiler
 • b) Slat
 • c) Rudder
 • d) Aileron

Herhangi bir ürünün belirli şartlar altında, istenilen emniyet seviyesinde, belirlenen süreye kadar fonksiyonunu arızasız olarak yerine getirebilme ihtimaline denir?

 • a) Kalitelilik
 • b) Emniyet
 • c) Bakım yapılabilirlik
 • d) Güvenilirlik

Havacılık alfabesini kullanarak WING kelimesini kodlayınız.

 • W:
 • I:
 • N:
 • G:

Uluslararası standart atmosfer tanımına göre 11 km ile 20 km arasındaki bölgede (Stratosferin alt tabakası) yukarıya çıkıldıkça aşağıdakilerden hangisi söyelenebilir?

 • a) Sıcaklık ve basınç sabittir.
 • b) Sıcaklık ve basınç azalır.
 • c) Sıcaklık ve basınç artar.
 • d) Sıcaklık sabit kalır, basınç azalır.