Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uzaktan Eğitim 1. Sınav Soruları

{{ page.title }}

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1. Uzaktan Eğtitim Dersinin sınav sorularını yapmadan tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Cevaplar üzerinde bir yanlışlık var ise bunları yorum olarak bize yazabilirsiniz.

Milli Mücadele döneminde Türk halkının silahlı direniş guruplarından olan ve bölgesel direniş hareketleri olmasının yanı sıra ulusal bilincin uyanmasını sağlayan birlik aşağıdakilerden hangisidir?

a. Jön Türkler
b. İttihat ve Terakki
c. Kuvay-i Milliye
d. Kuvay-i Seyyare
e. Kuvay-i İnzibatiye

Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra Mustafa Kemal Başkomutanlık Kanunu ile Meclis’in yetkilerini 3 aylığına almıştır. Mustafa Kemal bu uygulama ile neyi gerçekleştirmek istemiştir?

a. Devrimleri gerçekleştirmek
b. Milli egemenliği gerçekleştirmek
c. Orduyu meclise egemen kılmak
d. Hızlı kararlar vermek
e. Meclisi kontrol altına almak

Amasya Genelgesinde yer alan maddelerden hangisi Milli mücadelenin yapılma nedenini göstermektedir?

a. Milletin sesini duyurabilmek için her türlü etkiden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.
b. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
c. Kuvay-i Milliye’yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır.
d. Milli egemenliğe ters olduğu için manda ve himaye kabul edilemez.
e. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

Mustafa Kemal, başkomutanlık yetkisine dayanarak Sakarya Savaşı öncesi Tekalif-i Milli’ye Emirleri çıkartma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ülkedeki vergilerin denetlenmesi
b. Ordunun ihtiyaçlarının karşılanması
c. Kuvay-i Milliye’ye asker toplanması
d. Ege’deki işgalini engellemeyi
e. Ülkede çıkan isyanların bastırılması

Mondros Mütarekesi’nin 7. Maddesi, Paris Barış Konferansı’nın İzmir’in işgali kararı ve Wilson İlkeleri’nin “ Milletlerin kaderini kendilerinin tayin edeceği” maddelerine dayandırılarak İzmir 15 Mayıs 1919’da işgal edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, İzmir’in işgal edilmesinin sonucunda ortaya çıkmıştır?

a. Mebuslar Meclisinin kapanması
b. Düzenli ordunun kurulması
c. Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesi
d. TBMM’nin açılması
e. Kuvay-i Milliye hareketinin başlaması

1. Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılması
2. Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması

Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdaki hangi savaştan sonra meydana gelmiştir?

a. II.İnönü
b. Sakarya
c. I. İnönü
d. Büyük Taarruz
e. Kütahya-Eskişehir

Milli Mücadele ulusal bağımsızlığın yanın da ulusal egemenliğin de gerçekleşmesi için mücadele vermiştir. Ulusal egemenlik için aşağıdakilerden hangisine karşı mücadele verilmiştir?

a. İstanbul Hükümeti
b. Kuvay-i Milliye
c. Zararlı Cemiyetler
d. İtilaf Devletleri
e. Meclis-i Mebusan

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İstanbul Hükümeti tarafından Samsun ve civarındaki karışıklıkları önlemek için gönderilen Mustafa Kemal’in askeri görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a. XV. Kolordu Komutanlığı
b. Yıldırım Orduları Gurup Komutanlığı
c. IX. Ordu Müfettişliği
d. Anafartalar Gurup Komutanlığı
e. Başkomutanlık

IX. Ordu Müfettişi ünvanıyla Karadeniz’deki güvenliğini sağlaması ve karışıklıkları önlemek amacıyla Samsun’a gönderilen Mustafa Kemal 22 Mayıs 1919’da İstanbul’a gönderdiği Samsun Raporunda İngilizlerin Samsun’u haksız yere işgal ettiğini, zor durumda olanların Rumlar değil Türkler olduğunu belirtmiş ve İzmir’in işgalinin kabul edilemeyeceğini söylemiştir. Buna göre Mustafa Kemal’le ilgili olarak ne söyleyebiliriz?

a. Ulusal egemenliği gerçekleştirmiştir
b. Türk direnişini desteklemiştir
c. Rumlarla barış yapılmasını istemiştir
d. Padişaha karşı ayaklanmıştır
e. Gönderilme amacına uygun davranmıştır

Mondros Mütarekesinde yer alan,

1. Osmanlı Ordusu terhis edilecek, silah ve cephaneler teslim edilecek.
2. Çanakkale ve İstanbul Boğazı, İtilaf Devletleri’ne bırakılacak.
3. Vilayet-i Sitte’de karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.

maddelerinden hangileri İtilaf Devletleri, Ermeni Devleti’nin kurulmasını amaçlamıştır?

a. Yalnız II
b. Yalnız I
c. Yalnız III
d. I, II ve III
e. II ve III

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.