C# Algoritma ve Programlamaya Giriş 3. Hafta

{{ page.title }}

Atama İşlemleri

= Operatörü : Genel atam işlemlerinde kullanılır. Eşitliğin sağındaki değer eşitliğin solundaki değişkene atanır.

// Bellekte int veri tipinde a değişkeni tanımlanmıştır.
// Fakat şuan için a değişkeni ile tanımlanan bellek bölgesinin içi boştur.
int a;
// = operatörü ile değişkenin sağındaki 10 değeri eşitliğin solundaki a değişkenine atanmıştır.
a = 10;

Bileşik Atama Operatörleri

  1. +=
  2. -=
  3. *=
  4. /=

+= Operatörü : Eşitliğin sağındaki değerle eşitliğin solundaki değeri toplayıp tekrar eşitliğin solundaki değişkene atar.

int x = 0;
int y = 2;
x += 5;
y += 1;

-= Operatörü : Eşitliğin sağındaki değerden eşitliğin solundaki değeri çıkarıp yeni sonucu tekrar eşitliğin olundaki değişkene atanır.

int x = 10;
int y = 7;
x -= 5;
y -= 3;

*= Operatörü : Eşitliğin sağındaki değerle eşitliğin solundaki değeri çarpıp sonucu eşitliğin solundaki değişkene atanır.

int x = 2;
int y = 7;
x *= 5;
y *= x;

/= Operatörü : Eşitliğin solundaki değişkenin değeri eşitliğin sağındaki değere bölünerek sonucu eşitliğin solundaki değişkene atanır.

int x = 49;
int y = 55;
x /= 7;
y /= 5;

Atama Operatörleri

Not: Bir değişkenin değerini bir bir artırmak için x+=1 , x=x+1 veya x++ de kullanılır.

int x = 1, y = 2, z = 3;
x += 1;
y = y + 1;
z++;

Dikkat!: ++ operatörü değişkenden öncede değişkenden sonrada gelebilir. İki kullanım arasındaki fark : ++ değişkenden sonra kullanılırsa önce atama işlemi sonra artırma işlemi yapılır. ++ değikenden önce kullanılırsa önce artırma işlemi daha sonra atama işlemi yapılır.

int x = 0, y = 0, toplam;
x = y++;
toplam = x + y;

Bir değişkenin değerini bir bir azaltmak için x-=1 , x=x-1 veya x– işlelerinden biri kullanılır. — operatörü değişkenden öncede değişkenden sonrada gelebilir. İki kullanım arasındaki fark : — değişkenden sonra kullanılırsa önce atama işlemi sonra eksiltme işlemi yapılır. — değşkenden önce kullanılırsa önce eksiltme işlemi daha sonra atama işlemi yapılır.

Operatörler

Aritmatik işlemler yaparken kullandığımız operatörler:

  1. Mantıksal Operatörler
  2. İşlem Önceliği

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.