/ DERS NOTLARI
 1. Ders Notları
 2. C# Algoritma ve Programlamaya Giriş 3. Hafta

C# Algoritma ve Programlamaya Giriş 3. Hafta

Atama İşlemleri

= Operatörü : Genel atam işlemlerinde kullanılır. Eşitliğin sağındaki değer eşitliğin solundaki değişkene atanır.

1
2
3
4
5
6
// Bellekte int veri tipinde a değişkeni tanımlanmıştır.

// Fakat şuan için a değişkeni ile tanımlanan bellek bölgesinin içi boştur. 

int a;

// = operatörü ile değişkenin sağındaki 10 değeri eşitliğin solundaki a değişkenine atanmıştır. 

a = 10;

Bileşik Atama Operatörleri

 1. +=
 2. -=
 3. *=
 4. /=

+= Operatörü : Eşitliğin sağındaki değerle eşitliğin solundaki değeri toplayıp tekrar eşitliğin solundaki değişkene atar.

1
2
3
4
int x = 0; 
int y = 2; 
x  += 5; 
y  += 1;

-= Operatörü : Eşitliğin sağındaki değerden eşitliğin solundaki değeri çıkarıp yeni sonucu tekrar eşitliğin olundaki değişkene atanır.

1
2
3
4
int x = 10; 
int y = 7; 
x  -= 5; 
y  -= 3; 

*= Operatörü : Eşitliğin sağındaki değerle eşitliğin solundaki değeri çarpıp sonucu eşitliğin solundaki değişkene atanır.

1
2
3
4
int x = 2; 
int y = 7; 
x  *= 5; 
y  *= x; 

/= Operatörü : Eşitliğin solundaki değişkenin değeri eşitliğin sağındaki değere bölünerek sonucu eşitliğin solundaki değişkene atanır.

1
2
3
4
int x = 49; 
int y = 55; 
x  /= 7; 
y  /= 5; 

Atama Operatörleri

Not: Bir değişkenin değerini bir bir artırmak için x+=1 , x=x+1 veya x++ de kullanılır.

1
2
3
4
5
int x = 1, y = 2, z = 3; 

x += 1; 
y = y + 1; 
z++; 

Dikkat!: ++ operatörü değişkenden öncede değişkenden sonrada gelebilir. İki kullanım arasındaki fark : ++ değişkenden sonra kullanılırsa önce atama işlemi sonra artırma işlemi yapılır. ++ değikenden önce kullanılırsa önce artırma işlemi daha sonra atama işlemi yapılır.

1
2
3
4
int x = 0, y = 0, toplam; 

x = y++; 
toplam = x + y; 

Bir değişkenin değerini bir bir azaltmak için x-=1 , x=x-1 veya x– işlelerinden biri kullanılır. – operatörü değişkenden öncede değişkenden sonrada gelebilir. İki kullanım arasındaki fark : – değişkenden sonra kullanılırsa önce atama işlemi sonra eksiltme işlemi yapılır. – değşkenden önce kullanılırsa önce eksiltme işlemi daha sonra atama işlemi yapılır.

Operatörler

Aritmatik işlemler yaparken kullandığımız operatörler:

 • Mantıksal Operatörler
 • İşlem Önceliği