Uçak Bakım Programı

{{ page.title }}

Yeni Uçak Sertifikasyonu

 • Tip Sertifikası(Type Certificate)
 • MRB(Maintenance Review Board)

Her ikisi de uçağı yapan ülkenin otoritesi tarafından onaylanır.

Bakım Programının Amacı

 • Başlangıçtaki emniyet ve güvenilirlik seviyelerinin korunmasını sağlamak,
 • Kötüleşme olduğunda, emniyet ve güvenilirlik seviyelerini ilk seviyelerinetekrar yükseltmek,
 • Tasarımdaki güvenilirliğin yeterli olmadığı belirlenen durumlar için, tasarımın tekrar geliştirilmesi içingerekli bilgilerielde etmek,
 • Yukarıdaki işlemleri, önleyici ve düzeltici bakım maliyetlerinden oluşan toplam bakım maliyetini minimum olacak şekilde gerçekleştirmek.

Bakım Programının Gelişimi

 • MRB: Otorite onaylı, MSG-3
 • MPD: İmalatçı tarafından hazırlanır.
 • Bakım programı: Operatör tarafından hazırlanır, ulusal otorite (Türkiye için SHGM) tarafından onaylanır ve imalatçılar, otorite ve işleticiden sağlanan verilerle oluşur.

MRB < MPD < Bakım Programı < Bakım Kartları

MRB (Maintenance Review Board) Süreci

Minimum ilk bakım gerekliliklerinin içerildiği ve uçağın tasarlandığı sırada geliştirilen dokümandır. MRB, Azami kalkış ağırlığı, MTOM 5.700 kg’ın üzerinde olan (Büyük hava araçları) hava araçları için hazırlanır.

MSG-3 Analizi ve Otorite Onayı gerektirir.

MaintenanceProgram Document (MPD)

MPD, Otorite tarafından onaylı o uçağın MRB (Maintenance Review Board) dokümanına dayanarak imalatçılar (Boeing, Airbus…) tarafından yayınlanır. MRB dışında ilave bakım işlemleri olabilir. Ancak, MPD MRB den daha esnek olamaz.

Threshold & Interval

Threshold (Eşik): Bakım için ilk uygulama zamanı.

Interval (Aralık): Art arda iki önleyici (periyodik) bakım arasındaki süre.

Yaygın olarak kullanılan birimler

Gün (Days), Ay (Months), Yıl (Years), Uçuş Saati (Flight Hours, FH), Flight Cycles(Uçuş Bacağı, FC)

Harf Intervalleri(1A, 2A, 4A, 1C, 2C, 4C, 8C)

Harfler büyüdükçe interval genişler. Intervaller arıza sıklığına ve oluşacak arızanın etkisine göre belirlenir.

Bakım programı

Bakım programı, MPD ışığında operatörler tarafından hazırlanır ve güvenilirlik programı ile kendi şartlarına göre değişiklikler yapılarak güncellenir. Bakımr için uygun süreç ve intervalin saptanmasından sorumludur.

Veri Kayıtları

 • Uçuş Bilgileri (Uçuş saati ve iniş sayısı)
 • Tehirler & İptaller
 • Motor Parametreleri
 • Pilot Raporları
 • ECM , IFSD Yağ sarfiyatı
 • Uçak bakımda iken toplanan veriler

Veri Kayıtları Şu Şekilde İşler;

Veri Standartları, Veri Toplama – Giriş Sistemleri (IT, Veri İlişkileri, Verilerin Ulaşılabilirliği, Modelleme Analiz ve Nihai Model.

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.