/ DERS NOTLARI
 1. Ders Notları
 2. C# Algoritma ve Programlamaya Giriş 4. Hafta

C# Algoritma ve Programlamaya Giriş 4. Hafta

İf Deyimi

Program akışını kontrol etmek ya da belirli bir şarta göre yapılması istenen işlemler için kullanılır. if-else deyiminin akış diyagramı ve kullanımı aşağıda gösterilmektedir:

1
2
3
4
5
if (kosul) {
  //Koşul doğruysa yapılacak işlemler;

} else {
  //Koşul yanlışsa yapılacak işlemler;

}

Örnek: Kullanıcı tarafından kenar uzunluğu girilen bir karenin alanının ve çevresinin hesaplayan programa ait algoritmanın akış diyagramının ve C# kodlarının oluşturulması.(Not kenar bilgisinin negatif girilmeme durumu göz önüne alınacaktır. Negatif girilmesi durumunda bir kez daha uzunluk değerini girmesi istenilecektir.)

Program akışının belirlenmesinde birden çok şart varsa;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
if (kosul1)
{ 
  // Koşul doğruysa yapılacak işlemler;

} 
else if(kosul 2)
{ 
  // Koşul doğruysa yapılacak işlemler;

}
else if (kosul n)
{ 
  // Koşul doğruysa yapılacak işlemler;

} 
else
{   
  // Koşul yanlışsa yapılacak işlemler; 

}

if koşul deyimlerinde birden fazla koşula bağlı işlemler yapmak için mantıksal operatörler kullanılır.

 • && (ve) Mantıksal Operatörü
 •   (veya) Mantıksal Operatörü

İç İçe if Deyimi

Bir koşulun sağlanması durumunda başka koşullara göre işlem yapılması istenen durumlarda iç içe if deyimi kullanılır. Bu sayede karmaşık yapıdaki seçme işlemleri yapılabilir

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
if (Kosul1) 
{ 

  if(Kosul2) 
  { 
    //Koşul2 doğru ise yapılacak işlemler. 

  } 
  else 
  { 
    //Koşul2 doğru olmadı durumda yapılacak işlemler. 

  } 
  else 
  { 
    //Koşul1 doğru olmadığı durumda yapılacak işlemler 

  }

}

Switch Case Deyimi

 • Switch – case deyimi de if-else deyimleri gibi karar kontrol mekanizmalarında kullanılır.
 • Switch – case deyimi karmaşık program bloklarında daha okunabilir oldukları için tercih edilmektedir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
switch(ifade)
{
  case sabit1: 
    //Yapılacak İşlemler; 

  break; 
  case sabit2: 
    //Yapılacak İşlemler; 

  break; 
  case sabit3: 
    //Yapılacak İşlemler; 

  break; 
  default: 
    //Yapılacak İşlemler; 

  break; 
}