Çoban yıldızı ve Özellikleri Nelerdir ?

{{ page.title }}

Çoban yıldızının bir diğer adı Venüs adıyla anılır. Venüs bir gezegendir. Bazı özellikleri sayesinde diğer gezegenlerden ayrılır. Çobanyıldızı güneş sisteminin ikinci sırasında yer alır. En önemli özelliği dönüş yönüdür. Çobanyıldızı güneş sisteminde ters yöne dönen tek gezegendir. Aynı zamanda Eski Yunan Medeniyeti bu yıldıza çok değer verdiği için diğer gezegenlerden ayrılmıştır.

Eski Yunan Medeniyetinde çoban yıldızı Afrodit tanrısıyla özdeşleştirilmiştir. Çobanyıldızı M.Ö 1700’lü yıllarda bulunduğu bilinmektedir. Bu bilgiye eski Babil yazılarından ulaşılmıştır. Babiller de bu gezegene çok önem vermişlerdir. Ünlü bilim adamı Pisagor bile çalışmalarını bu gezegen hakkında yapmıştır. Gündüz görülen parlak cisme sabahyıldızı, akşam görüldüğünde akşam yıldızı denilmekteydi. Pisagor yaptığı çalışmalarda bu her iki yıldızında farklı değil aynı yıldız olduğunu kanıtlamıştır.

Çoban Yıldızının Özellikleri

Çobanyıldızı güneş etrafında dönüş süresi 224 gündür. Bu sayı dünya günü baz alınarak hesaplanmıştır. Çobanyıldızı hakkında bilim adamları çok araştırma yapmışlardır. Dünya ile kardeş gezegen olarak ilan etmişlerdir. Çobanyıldızı ayrıca en parlak gökcisimlerinden biridir. Tüm gezegenlerden farklı yöne dönmektedir. Bu durumu Heraklit adlı bilim adamı bulmuştur. Çobanyıldızı çıplak gözle görülen tek gezegendir. Çoban yıldızını güneş doğmadan ve batmadan önce gökyüzüne bakarsanız rahatlıkla görebilirsiniz.

Venüs gezegeninin hareketleri diğer 7 gezegenden farklı olduğu gözlenmiştir. Bu özellikler çoban yıldızına olağanüstü ve mistik güçler katmıştır. Burçların yorumlanmasında çoban yıldızının etkisi çok bulunmaktadır. Yüzey sıcaklığı olarak Güneş’ten sonra çoban yıldızı olarak belirlenmiştir. Yüzey alanı aşırı sıcaktır. Gelişen teknoloji ile gönderilen uydular ilk Venüs gezegeni tercih edilmiştir. Çoban yıldızının ters dönmesi bilim adamları tarafından çok fazla tartışmalara sebep olmuştur.

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.