/ TEKNOLOJI
  1. Teknoloji
  2. E-Ticaret ve Gelişimi

E-Ticaret ve Gelişimi

E-Ticaret; ürün ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, güvence, nakil ve ödeme işlemlerinin internet ağları üzerinden yapılmasıdır.

Yakın geçmişte birtakım networkler ( ağlar ) üzerinden e-ticaretin yapıldığı bilinse de, e-ticaretin asıl varoluşu 1991 senesinde İnternetin ticari olarak kullanıma açılmasıyla başlamış ve büyük bir gelişme kazanmıştır. Bilişim teknolojilerindeki süratli gelişmelere paralel olarak yükselen e-ticaret birçok alanda geleneksel ticarete alternatif olmaktan çok, destekleyici ve tamamlayıcı bir yaklaşım olmuştur Alışılmış pazarlama ve satış sisteminin en önemli kısımlarından biri olan zaman ve mekan kavramını ortadan kaldıran e-ticaret, aynı zamanda küçük yatırımcıların büyüklerle rekabet edebileceği, ülke sınırlarını ortadan kaldıran, pratik olarak erişilmesi mümkün olmayan pazarlara erişim sağlayan bir yenilik olarak karşımıza çıkmıştır.

Bir başka tanıma göre e-ticaret; Doğrudan fiziksel bağlantı kurmaya ya da fiziksel değiş tokuş işlemine gerek kalmadan tarafların elektronik olarak iletişim kurdukları her türlü ticari iş etkinliğidir.

Çağımızda e-ticaret birçok farklı faaliyet alanını içeren bir kavram olarak kullanılmaktadır. Böylece, İnternet üzerinden yapılan reklamcılık, pazarlama, satış, ürün veya hizmet alma, sipariş ve para kazanma işlemleri, müşteri destek hizmetleri, güvenlik, mal ve hizmetin teslimi, bankacılık, çevrimiçi kamu hizmetleri, gümrük işlemleri, dış ticaret işlemleri, gibi kategorileri e-ticaret içinde kabul etmek mümkün görünmektedir.

E-ticaretin avantajları

  • Mağaza görevlilerine ve yüksek kira bedelli mekanlara ihtiyacı ortadan kaldırarak kurulum ve işletim maliyetlerinden tasarruf sağlayabilir, bu sayede aynı zamanda büyük firmalarla rekabet edebilme imkanı verebilir.
  • Alıcılardan gelen siparişler doğrudan veritabanına girdiğinden sipariş sürecindeki maliyetleri azaltıp, ciddi anlamda pratiklik sağlayabilir.
  • Ürün ve hizmetlere küresel erişim sağlayarak ulusal ve uluslar arası pazarlarda fırsatlar yaratabilir.
  • Günde 24 saat, haftanın 7 günü faaliyette olarak vakit kavramını ortadan kaldırabilir.
  • Elektronik işlemler ve istemci-sunucu yapısı nedeniyle büyük müşteri kitlelerinden aynı anda sipariş alabilecek kapasiteye sahip olma imkanı verir.
  • Müşterilerin alışveriş eğilimlerini içeren veriyi toplayabilme, koruyabilme ve veri kaydı yapabilme imkanı verir.
  • Mevcut müşteriler için web sitelerinin birer sık güncellenen katalog olarak görev yapması imkanı sağlar.

Amerika’da genel perakende satış hacminin %5’inin e-ticaret ile gerçekleştiği ve bu ticaret hacminin büyük bir hızla büyüdüğü bilinmektedir. Türkiye’de ise e-ticaret işlem hacmi 2010 yılında 24,5 milyon TL civarında gerçekleşmiştir. 2004-2011 yılları arasında ülkemizdeki e-Ticaret işlem hacminin sürekli artan bir gelişim içinde bulunduğu görülmektedir.

Türkiye’deki e-ticareti konu alan çeşitli gelişim çalışmaları olmakla birlikte, bu çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı bilinmektedir. Bu anlamda; Gönüllü bilir kişiler tarafından yapılan araştırmalarda, KOBİ’lerde e-ticaret kullanımının yeterli düzeyde olmamasının nedenleri araştırılmıştır.

Çalışma sonucunda müşterilerin güvenlik sebebiyle e-ticareti tercih etmemeleri, işletmenin teknik altyapı eksikliği, e-ticaret konusunda eğitim eksikliği ve işletme müşterilerinin gerçeğini görmedikleri bir malı satın almak istememeleri, KOBİ’lerde e-ticaret kullanımının önündeki engeller olarak tespit edilmiştir.

Bazı anonim çalışmalarda, dünyadaki belirli bazı ülkelerin ilgili verilerinden ve daha önce yapılmış alan çalışmalarının bulgularından yola çıkarak bilişim teknolojilerine yapılan yatırım, küreselleşme ve güvenlik ile ilgili problemleri ortadan kaldıracak hukuki mevzuatın, e-ticareti pozitif yönde etkileyeceğini değerlendirmiştir.

Farklı bir bakış açısıyla e-ticaretin ulusal ekonomiye etkileri üzerinde duran çalışmasında, Çeştepe, gelişmekte olan e-ticaretin gelecekte ülke ekonomisine zarar vermesi ihtimaline karşı vergilendirme ile ilgili yasal mevzuatın oluşturulması konusuna dikkat çekmiştir.

Bazı kişiler ise e-ticaretin ekonomik etkilerini ele almış ve e-ticaretin işlem ve araştırma maliyetlerini azaltmak, rekabeti arttırmak yoluyla iş süreçlerini hızlandırmak ve işletmelerde verimliliği arttırmak gibi etkilerinin olacağını belirtmiştir.

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri çerçevesinde e-ticaret olgusunu inceleyen çalışmalarında Özdemir Bey, ülkemizde e-ticareti düzenleyen mevzuatın yetersizliğini, sanal ortamda ticaretin hala belirsizlik olarak görülmekte olmasından dolayı işletmelerde internete erişim oranlarının çok yüksek olmasına karşın, e-ticareti kullanma oranlarının düşük olduğunu ortaya koymuştur. Buna çözüm olarak ise e-ticareti düzenleyecek yasal mevzuatın Avrupa Birliği standartlarına çıkarmak için düzenlemelerin yapılmasını ve dağınık bir halde bulunan günümüz yasal mevzuatının derli toplu hale getirilmesini önermiştir.

Yukarıdaki makalemizde e-ticaretin genel tanımı, ülkemizde ve yurtdışında ne gibi oranlarla kullanıldığı hakkında bilgiler verdik. Bu bilgilere dayanarak ülkemiz için şunu söyleyebiliriz: Güvenlik her şeyden önce gelir. İnsanlarımızı kredi kartlarıyla online alışveriş sitelerinden alışveriş yapmaya yönlendirmeli ve güvenlerini kazanmalıyız. Bunun içinse teknik altyapıya büyük önem vermeliyiz…