İletişim Becerileri Sınav Soruları

{{ page.title }}

İletişim Becerileri Sınav Soruları sınav sorularını yapmadan tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Cevaplar pdf üzerinde bulduğumuzdan dolayı kesin doğruluğunu sunmuyoruz.

Cevaplar üzerinde bir yanlışlık var ise bunları yorum olarak bize yazabilirsiniz.

Aşağıdaki metine göre doğru cevabı seçiniz

“Empatik tepki veren kişi karşısındaki kişinin duygu ve düşüncelerine odaklanmak yerine kendi duygu ve düşüncelerine odaklanarak kendi düşüncelerini, duygularını ifade etmektedir. Genellikle kendi başına gelen olaylardan, kendisi olsa bu durumda ne yapacağından ya da ne söyleyeceğinden, böylesi bir durumda ne hissedeceğinden söz ederek bir ölçüde karşıdaki kişinin durumunu anlamış olduğunu ifade etmeye çalışır.” Paragrafta verilen tanım Aşamalı Empati Sınıflandırması’nda yer alan hangi temel empati basamağı için geçerlidir?

a. Onlar basamağı
b. Biz basamağı
c. Siz basamağı
d. Sen basamağı
e. Ben basamağı

Aşağıdaki boşluklara gelmesi gereken iletişim ögeleri şıkların hangisinde doğru verilmiştir?

1. Mesajın alıcı tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı, ne şekilde anlaşıldığı ve yorumlandığının kaynak tarafından bilinmesine olanak sağlayan ögeye …………… denir.

2. Kaynağın gönderdiği iletilerin adresine …………………. denir.

3. Kaynak tarafından aktarılanların sembolik ifadesine …………….denir

a. I- Geribildirim II- Alıcı III- İleti
b. I- Kanal II- Geribildirim III- Kodaçma
c. I- Alıcı II- Kodlama III-İleti
d. I- Geribildirim II- Gürültü III- Kodlama
e. I- Alıcı II- Kanal III- Geribildirim

“Kişinin kendisinin ve başkalarının bilgisinin olmadığı bir alandır. Kişinin henüz keşfetmediği ve keşfedilmemiş yönlerini, derinlerde yatan isteklerini, belirleyemediği güdülerini, bilinçaltında yaşadığı korkularını ya da içsel fiziksel durumu gibi bilgileri içermektedir.”

Yukarıda tanım ile Jo-Hari Penceresinin hangi boyutu açıklanmıştır?

a. Gizli benlik
b. Kör benlik
c. Kapalı benlik
d. Açık benlik
e. Bilinmeyen benlik

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir geri bildirim için gerekli değildir?

a. Geri bildirim yargılayıcı olmamalı
b. Geri bildirim belirgin olmalı
c. Geri bildirim öznel olmalı
d. Geri bildirim kişisel ağızdan verilmeli
e. Zaman iyi seçilmeli

Bireyin etkili iletişim kurabilmesi için sahip olması gereken beceriler arasında aşağıdaki seçeneklerden hangisi sayılamaz?

a. Hoşgörülü ve ön ön yargısız olmak
b. Eleştirilere karşı açık olmak
c. Sempati kurabilmek
d. Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek
e. Kendini tanımak, Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek

Aşağıdakilerden hangisi algılarımızı etkileyen faktörlerden biri değildir?

a. Beklentiler
b. Geçmiş yaşantılar
c. Kültürel değerler
d. Önyargılar
e. İnançlar

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik gürültü kaynakları arasında yer alır?

a. Bilgi düzeyi
b. Yorgunluk
c. Susuzluk
d. Konuşma bozukluğu
e. Ön yargı

Tuvalet kapılarında yer alarak kadını ve erkeği simgeleyen figürler hangi göstergelere örnektir?

a. Görüntüsel göstergeler
b. Psikolojik göstergeler
c. Belirtisel göstergeler
d. Nedensiz göstergeler
e. İşlevsel göstergeler

Aşağıdakilerden hangisi kaynağın taşıması gereken özelliklerden değildir?

a. Kaynak güvenilir olmalı
b. Kaynak kodlama özelliklerine sahip olmalı
c. Kaynak tek bir kişi olmalıdır
d. Kaynak statü ve rolüne uygun davranmalı
e. Kaynak bilgili olmalı

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a. İletişim gazetedir, dergilerdir
b. İletişim bilgi, duygu ve düşüncelerin karşılıklı aktarımıdır
c. İletişim dinamik bir olgudur
d. İletişim anlamların paylaşımıdır
e. İletişim sadece konuşmaktır

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.