/ PHP
 1. PHP
 2. Php array_merge Kullanımı

Php array_merge Kullanımı

array_merge fonksiyonu en az 2 veya daha fazla dizideki elemanları birleştirmek için kullanılır.

Örneğin 4 dizimiz var bunları tek bir dizi haline getirmek istiyoruz ozaman bu fonksiyonu kullanmak bizim işimize yarayacaktır.

Php array_merge Kullanımı

array_merge fonksiyonu kaç adet dizinin birleştirilmesini istiyorsanız okadar parametre olarak dizileri tanımlamanız yeterlidir.Örnek verecek olursak;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
<?php 
// İlk dizime meyveleri ekliyoruz
$ilk_dizi = array(
  "Elma",
  "Muz",
  "Armut"
);

// ikinci dizimize sayıları ekliyoruz.
$ikinci_dizi = array(
  "Sayı 1",
  "Sayı 2",
  "Sayı 3",
);

// üçüncü dizimize isimleri ekliyoruz.
$ucuncu_dizi = array(
  "Ahmet",
  "Mehmet",
  "Leyla",
);

// en son olarak da array_merge fonksiyonuna ekliyoruz.
$yeni_array = array_merge($ilk_dizi , $ikinci_dizi , $ucuncu_dizi);

echo "<pre>";
print_r($yeni_array); 
echo "</pre>";

/*
Array
(
  [0] => Elma
  [1] => Muz
  [2] => Armut
  [3] => Sayı 1
  [4] => Sayı 2
  [5] => Sayı 3
  [6] => Ahmet
  [7] => Mehmet
  [8] => Leyla
)
*/

?>

Yukarıdaki örnekde 3 adet dizi tanımladık her bir dizide farklı değerler girdik ve en son olarak array_merge fonksiyonuna parametre olarak ekledik.array_merge fonksiyonuda yeni dizimizi bize return etti ve onuda yeni_array adlı değişkenimize alıp çıktımızı ekrana bastırdık.