Php array_merge Kullanımı

{{ page.title }}

array_merge fonksiyonu en az 2 veya daha fazla dizideki elemanları birleştirmek için kullanılır.

Örneğin 4 dizimiz var bunları tek bir dizi haline getirmek istiyoruz ozaman bu fonksiyonu kullanmak bizim işimize yarayacaktır.

Php array_merge Kullanımı

array_merge fonksiyonu kaç adet dizinin birleştirilmesini istiyorsanız okadar parametre olarak dizileri tanımlamanız yeterlidir.Örnek verecek olursak;

<?php
// İlk dizime meyveleri ekliyoruz
$ilk_dizi = array(
"Elma",
"Muz",
"Armut"
);
// ikinci dizimize sayıları ekliyoruz.
$ikinci_dizi = array(
"Sayı 1",
"Sayı 2",
"Sayı 3",
);
// üçüncü dizimize isimleri ekliyoruz.
$ucuncu_dizi = array(
"Ahmet",
"Mehmet",
"Leyla",
);
// en son olarak da array_merge fonksiyonuna ekliyoruz.
$yeni_array = array_merge($ilk_dizi , $ikinci_dizi , $ucuncu_dizi);
echo "<pre>";
print_r($yeni_array);
echo "</pre>";
/*
Array
(
[0] => Elma
[1] => Muz
[2] => Armut
[3] => Sayı 1
[4] => Sayı 2
[5] => Sayı 3
[6] => Ahmet
[7] => Mehmet
[8] => Leyla
)
*/
?>

Yukarıdaki örnekde 3 adet dizi tanımladık her bir dizide farklı değerler girdik ve en son olarak array_merge fonksiyonuna parametre olarak ekledik.array_merge fonksiyonuda yeni dizimizi bize return etti ve onuda yeni_array adlı değişkenimize alıp çıktımızı ekrana bastırdık.

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.