Php array_unique Kullanımı

{{ page.title }}

array_unique fonksiyonu bir dizi içerisinde tekrar eden verilerin sadece 1 adet olmasını sağlar.

1 Dizimizin olduğunu düşünelim dizimizde 4 adet ahmet , 2 adet mehmet, 1 adet de leyla adı geçiyor olsun array_unique fonksiyonu ile biz bütün isimlerin sadece 1 tane olmasını sağlayabiliriz. Peki nerede kullanırız diye soracak olanlara küçük bir örnekde vereyim. 10 adet Id miz olsun birkaç tanesi tekrar edecek şekilde. Biz bu idleri where in sorgusuna eklediğimizde id lerden bazıları aynı olduğu bu sağlıklı olmayacaktır ve işte burada array_unique fonksiyonu ile fazla olan idleri sildirmiş oluruz.

Php array_unique Kullanımı

array_unique 2 parametre alır. İlk parametresi hangi dizi üzerinde işlem yapacak isek o diziyi parametre olarak göndeririz ve 2. parametresi isteğe bağlıdır. İkinci parametresi ise tip kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz.En sonunda ise fonksiyonda bize yeni diziyi return olarak gönderir.

<?php
$makale_id = array( 1 , 1 , 1 , 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 7 , 8 , 8 , 9 , 10 , 10);
$temiz_id = array_unique( $makale_id );
echo "<pre>";
print_r($temiz_id);
echo "</pre>";
?>

1 , 7 , 8 ve 10 tekrar eden verileri array_unique fonksiyonu ile silindikten sonra tek 1 tanesi dizide kalacaktır ve yeni dizi temiz_id değişkenine aktarılacaktır. Bundan sonra ne gibi bir işlem yapacak isek temizlenmiş idleri istediğimiz gibi kullanabiliriz.

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.