/ PHP
 1. PHP
 2. Php array_pop Kullanımı

Php array_pop Kullanımı

array_pop fonksiyonu bir dizinin en sonundaki elemanı diziden kaldırmaya yarayan bir fonkiyondur.

100 mesajımızın olduğu bir dizi olsun en son eklenen mesajı diziden bu fonksiyon kaldırabiliriz.

Php array_pop Kullanımı

array_pop fonksiyonu sadece 1 parametre alır ve bu parametre silme işlemi yapılacak olan dizidir. Aşağıda basit bir örnek ile daha detaylı şekilde inceleyebiliriz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<?php 

$mesajlar = array(
  "1. Mesajım",
  "2. Mesajım",
  "3. Mesajım",
  "4. Mesajım",
  "5. Mesajım",
  "6. Mesajım",
  "7. Mesajım",
  "8. Mesajım",
  "9. Mesajım",
);

array_pop($mesajlar);

echo "<pre>";
print_r($mesajlar);
echo "</pre>";

?>

Yukarıdaki örnekde dizimize 9 adet mesaj tanımladık.Daha sonra array_pop ile en sonuncu mesajımzı sildirdik ve print_r fonksiyonu ile ekrana çıktı verdik.Verdiğimiz çıktıda kodu çalıştırdığınızda en sonuncu yani 9. Mesajım yazısının silinmiş olduğunu göreceksiniz