/ PHP
 1. PHP
 2. Php Dizi Count Kullanımı

Php Dizi Count Kullanımı

count fonksiyonu dizilerin içinde kaç adet değer olduğunu döndürür.

20 üyemizin olduğu bir dizide count fonksiyonu 20 değerini , 100 üyemizin olduğu bir dizide 100 değerini , hiç üyemizin olmadığı bir dizide 0 değerini döndürür.count fonksiyonu genellikle dizimiz de en az 1 adet değer var ise işlemleri yapabiliriz yok ise işlem yapmadan devam et şeklinde kullanabiliriz.Diğer bir örnek ise veritabanından en son eklenen yazıları çekiyoruz ve eğer en az 1 adet değer var ise en son eklenen yazıları yazdır yok ise hiç bir yazı eklenmemiştir ifadesini ekrana basabiliriz.

Php count kullanımı

count fonkisyonu 2 parametre alır.İlk parametresi sayma işlemi yapılacak dizi,İkinci parametresi ise dizinin içindeki dizilerdede sayma işlemi yapılacakmı.Eğer yapılacak ise 1 yapılmayacak ise 0 veya boş bırakılabilir.Bu değer varsayılan (DEFAULT) olarak 0’dır.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
<?php 

$uyeler = array(
  'ahmet',
  'veli',
  'leyla',
  'nuri',
  'ceyda',
  'lale',
  'gül'
);

if(count($uyeler) > 0)
{

  foreach($uyeler as $uye)
  {

    echo $uye;
    echo "<br>";

  }

}
else
{

  echo 'Hiçbir Üyeniz Yoktur.';

}

?>

Yukarıdaki örneğimizde dizimize birkaç üye tanımladık ve daha sonra if koşulu ile count kullanarak uyeler dizimizde en az 1 tane üye var ise üyeleri ekrana alt alta yazdır dedik.Eğer üyemiz yoksa ekrana hiçbir üyemiz yoktur yazısını yazdrdık.Aşağıdaki örnek de ise Dizimizde kaç adet veri olduğunu ekrana basalım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?php 

$veriler = array(
  'araba',
  'veli',
  'uçak',
  'traktör',
  'hemşehrim',
  'istanbul',
  'derya',
  'deniz',
  'göl'
);

echo count($veriler);

?>

Yukarıdaki örneğimizde yine aynı şekilde veriler adındaki dizimize verilerimizi tanımladık ve count fonksiyonu ile dizimide kaç adet veri olduğunu ekrana bastık.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
<?php 

$uyeler = array(
  "ahmet",
  "mehmet",
  "necla",
  "leyla",
  "musa"
);

if(count($uyeler) > 0)
{

  foreach($uyeler as $uye)
  {

    echo " Üye => ". $uye . " <br>";

  }

}
else
{

  echo "Hiçbir üyeniz yoktur.";

}
// ÇIKTI
/*
  ahmet
  mehmet
  necla
  leyla
  musa
*/

?>

Yukarıdaki örnek de üyeler dizimize 5 adet üye tanımladık if şart kısmımız içerisinde üyeler dizisinde eğer en az 1 adet üye var ise foreah döngüsü ile ekrana hepsinin adını bastırma görevini verdik.Eğer hiç üyemiz yok ise ozaman hiçbir üyeniz yoktur mesajını ekrana basacaktır.Sonuç olarak dizimizde 5 adet üye olduğu için bütün üyelerin adlarını ekrana bastırmış olduk.