Php Dizi Count Kullanımı

{{ page.title }}

count fonksiyonu dizilerin içinde kaç adet değer olduğunu döndürür.

20 üyemizin olduğu bir dizide count fonksiyonu 20 değerini , 100 üyemizin olduğu bir dizide 100 değerini , hiç üyemizin olmadığı bir dizide 0 değerini döndürür. count fonksiyonu genellikle dizimiz de en az 1 adet değer var ise işlemleri yapabiliriz yok ise işlem yapmadan devam et şeklinde kullanabiliriz. Diğer bir örnek ise veritabanından en son eklenen yazıları çekiyoruz ve eğer en az 1 adet değer var ise en son eklenen yazıları yazdır yok ise hiç bir yazı eklenmemiştir ifadesini ekrana basabiliriz.

Php count kullanımı

count fonkisyonu 2 parametre alır. İlk parametresi sayma işlemi yapılacak dizi,İkinci parametresi ise dizinin içindeki dizilerdede sayma işlemi yapılacakmı. Eğer yapılacak ise 1 yapılmayacak ise 0 veya boş bırakılabilir. Bu değer varsayılan (DEFAULT) olarak 0’dır.

<?php
$uyeler = array(
'ahmet',
'veli',
'leyla',
'nuri',
'ceyda',
'lale',
'gül'
);
if(count($uyeler) > 0)
{
foreach($uyeler as $uye)
{
echo $uye;
echo "<br>";
}
}
else
{
echo 'Hiçbir Üyeniz Yoktur.';
}
?>

Yukarıdaki örneğimizde dizimize birkaç üye tanımladık ve daha sonra if koşulu ile count kullanarak uyeler dizimizde en az 1 tane üye var ise üyeleri ekrana alt alta yazdır dedik. Eğer üyemiz yoksa ekrana hiçbir üyemiz yoktur yazısını yazdrdık. Aşağıdaki örnek de ise Dizimizde kaç adet veri olduğunu ekrana basalım.

<?php
$veriler = array(
'araba',
'veli',
'uçak',
'traktör',
'hemşehrim',
'istanbul',
'derya',
'deniz',
'göl'
);
echo count($veriler);
?>

Yukarıdaki örneğimizde yine aynı şekilde veriler adındaki dizimize verilerimizi tanımladık ve count fonksiyonu ile dizimide kaç adet veri olduğunu ekrana bastık.

<?php
$uyeler = array(
"ahmet",
"mehmet",
"necla",
"leyla",
"musa"
);
if(count($uyeler) > 0)
{
foreach($uyeler as $uye)
{
echo " Üye => ". $uye . " <br>";
}
}
else
{
echo "Hiçbir üyeniz yoktur.";
}
// ÇIKTI
/*
ahmet
mehmet
necla
leyla
musa
*/
?>

Yukarıdaki örnek de üyeler dizimize 5 adet üye tanımladık if şart kısmımız içerisinde üyeler dizisinde eğer en az 1 adet üye var ise foreah döngüsü ile ekrana hepsinin adını bastırma görevini verdik. Eğer hiç üyemiz yok ise ozaman hiçbir üyeniz yoktur mesajını ekrana basacaktır. Sonuç olarak dizimizde 5 adet üye olduğu için bütün üyelerin adlarını ekrana bastırmış olduk.

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.