/ PHP
 1. PHP
 2. Php $_POST - $_GET Kullanımı

Php $_POST - $_GET Kullanımı

Post global dizi web sitemizdeki bulunan formlardan gelen post verilerini tutar.

Daha iyi anlamak için örnek üzerinden gidelim. Örneğin kullanıcı girişi için kullanıcıdan username ve password alıyoruz. Eğer formumuzun metodu POST ise kullanıcının yazdığı bilgiler $_POST global dizisinde tutulur. POST Metodu sunucuya bilgileri gizli ve güvenli bir şekilde göndermektedir.

Php $_POST - Post Kullanımı

Post global dizisini kullanabilmek için bir adet HTML Formu oluşturup metot türünü POST yazıp PHP Tarafında ise bu veriyi yakalamamız yeterli olacaktır. Bir örnek ile daha detaylı bir şekilde anlatalım.

Php $_GET - GET Nedir ?

GET global dizi web sitemizdeki bulunan formlardan gelen GET verilerini tutar fakat Post verisinden bir farkı vardır ve bu verileri tarayıcının linki üzerinden herkese görünecek şekilde verir. Eğer formumuzun metodu GET ise kullanıcının yazdığı bilgiler $_GET global dizisinde tutulur. GET Metodu sunucuya bilgileri URL üzerinden gönderdiği için pekte güvenli değildir.

Php $_GET - GET Kullanımı

GET global dizisini POST Global dizisinde olduğu gibi küçük bir farkla aynı biçimde kullanılır. Sadece değişen kısımlar PHP Tarafında $_POST global dizisi yerine $_GET dizisi kullanılır ve Formumuzda Metot özelliğini GET yapmamız gerekir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<!-- form.html -->
<form metod="POST" action ="post.php">

  <input type="text" name="username">

  <input type="password" name="password">

  <input type="submit">

</form>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<?php

	// post.php

  $username = $_POST['username'];

  $password = $_POST['password'];

  echo 'Kullanıcı Adı: '.$username;

  echo '<br>';

  echo 'Şifreniz: '.$password;

?>

Yukarıdaki örnekte ilk önce form.php sayfasını oluşturduk bu sayfada form etiketlerini açtık ve Ardından metot türünü post yaptık. Hangi sayfaya verilerin gönderileceğini action ile belirttik sayfanın adı post.php eğer action yazmasak Formun bulunduğu sayfaya verileri gönderir.

3 adet input oluşturduk ilk input’un type özelliğine text yazdık çünkü metin türünde ve name özelliğini de username yaptık. Çünkü php tarafında $_POST global dizisinde username’i yakalayacağız. 2. input da type özelliğini password yaptık sebebi ise girilen şifrenin *** olarak gözükmesi için bunda da ilk input’ta yaptığımız gibi name özelliğini passsword olarak verdik. Son input’ta ise type özelliğine submit dedik buda forma bir buton eklememizi sağlayacaktır.

Post.php sayfasında ise input’lara verdiğimiz name özelliklerinde yazan isimleri $_POST global dizisi içinden yakaladık ve değişkenlere aktardık. Ardından bu verileri ekrana bastırdık.