/ DERS NOTLARI
 1. Ders Notları
 2. Yazılım uygulamaları Testi Vize Ders Notları

Yazılım uygulamaları Testi Vize Ders Notları

Aşağıda Yer Alan sorular vize ders notlarının kısaltılmış cevaplarıdır.

Akılda kalıcı ve kısa cevaplar ile sınavı rahatlıkla geçebilir ve tekrar yapabilirsiniz.

 1. Yazılım Mühendisliği Nedir ?
  • Yazılım mühendisi sadece kod ile ilgilenmez.Teslim ve bakıma kadar geçen evrelerin hepsi ile ilgilenir.
 2. Yazılım Geliştirme Süre ve Aşamaları Nelerdir ?
  • Tanımlama
  • Ayrıntılama
  • Gerçekleştirme
  • Değerlendirme
  • Yayma
 3. Yazılım Süreç Modeli Ne demektir ?
  • Yazılımda özel bir bakış açısıyla ele alınan soyut gösterim ve uygulama biçimleridir.
 4. Şelale Modelinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar Nelerdir ?
  • Geri dönüş zordur
  • Geri dönüş zor olduğu için maliyet artar
  • Ekip içerisinde çatışmaya neden olur
  • Teslim süresi uzun olur.
 5. Agile ( Çevik ) Model Nedir ?
  • Yazılımı hızlandırmaya ve belgelendirmeye dayanır.
 6. Başlıca Çevik Modelleri Nelerdir ?
  • Test güdümlü geliştirme
  • Özellik güdümlü geliştirme
  • Uç programlama
  • Scrum
 7. Yazılım Gereksinim Belirtileri Nelerdir ?
  • Müşteri Belirtim Belgesi
  • Sistem Belirtim Belgesi
  • Yazılım Belirtim Belgesi
  • Gereksinimlerin Doğrulanması
 8. Yazılım Tasarım Sürecinde Hangi Tasarımlar Gerçekleşir ?
  • Algoritma Tasarımı
  • Veri Yapısı Tasarımı
  • Mimari Tasarımı
  • Bileşen Tasarımı
  • Arayüz Tasarımı
 9. Yazılım Doğrulama ve Geçerleme Nedir ?
  • Müşteri isteğini gerçekleştirip gerçekleştirmediğine , yazılımın doğru çalışıp çalışmadığına denir.
 10. Yazılım Testi Nedir ?
  • Yazılımın daha az hatalı olabilmesi için gerçekleştirme sürecidir.
 11. Yazılım Testinin Amacı Nedir ?
  • Yazılımda hataları tespit edip gidermek.
 12. Test Stratejisi Nedir ?
  • Yazılımdaki hataları tespit etmeden önce izlenecek yol.
 13. Yazılım Test Süreci Nedir ?
  • Önceden planlanır ve Planlandığı vakitte uygulanır.
 14. İyi Bir Test Planı Nasıl Gerçekleştirilir ?
  • Basit Olması
  • Anlaşılır Olması
  • Güncel Olması
  • Kabul Olması
 15. Test Yormadı Nedir ?
  • Test ortamı kurulması , koşturulması ve sonuçların belgelendirilmesidir.
 16. Tümleştirme Testi Nedir ?
  • Sistem testlerinin hazırlanma aşaması.
 17. Sistem Testi Nedir ?
  • Tümleştirme evresinin tamamlamış yazılım parçası.
 18. Kabul Testi Nedir ?
  • Müşteri karşısına çıkarılmad önceki gereksinimlerin testi.
 19. Bir Test Durumunda Olması Gerekenler Nelerdir ?
  • Grup
  • Koşul
  • Hata
  • Hata No
  • Test Case No
  • Test Amacı
  • Test Verisi
  • Durum
  • Notlar