Yazılım uygulamaları Testi Vize Ders Notları

{{ page.title }}

Aşağıda Yer Alan sorular vize ders notlarının kısaltılmış cevaplarıdır.

Akılda kalıcı ve kısa cevaplar ile sınavı rahatlıkla geçebilir ve tekrar yapabilirsiniz.

1. Yazılım Mühendisliği Nedir ?
 • Yazılım mühendisi sadece kod ile ilgilenmez.Teslim ve bakıma kadar geçen evrelerin hepsi ile ilgilenir.
2. Yazılım Geliştirme Süre ve Aşamaları Nelerdir ?
 • Tanımlama
 • Ayrıntılama
 • Gerçekleştirme
 • Değerlendirme
 • Yayma
3. Yazılım Süreç Modeli Ne demektir ?
 • Yazılımda özel bir bakış açısıyla ele alınan soyut gösterim ve uygulama biçimleridir.
4. Şelale Modelinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar Nelerdir ?
 • Geri dönüş zordur
 • Geri dönüş zor olduğu için maliyet artar
 • Ekip içerisinde çatışmaya neden olur
 • Teslim süresi uzun olur.
5. Agile ( Çevik ) Model Nedir ?
 • Yazılımı hızlandırmaya ve belgelendirmeye dayanır.
6. Başlıca Çevik Modelleri Nelerdir ?
 • Test güdümlü geliştirme
 • Özellik güdümlü geliştirme
 • Uç programlama
 • Scrum
7. Yazılım Gereksinim Belirtileri Nelerdir ?
 • Müşteri Belirtim Belgesi
 • Sistem Belirtim Belgesi
 • Yazılım Belirtim Belgesi
 • Gereksinimlerin Doğrulanması
8. Yazılım Tasarım Sürecinde Hangi Tasarımlar Gerçekleşir ?
 • Algoritma Tasarımı
 • Veri Yapısı Tasarımı
 • Mimari Tasarımı
 • Bileşen Tasarımı
 • Arayüz Tasarımı
9. Yazılım Doğrulama ve Geçerleme Nedir ?
 • Müşteri isteğini gerçekleştirip gerçekleştirmediğine , yazılımın doğru çalışıp çalışmadığına denir.
10. Yazılım Testi Nedir ?
 • Yazılımın daha az hatalı olabilmesi için gerçekleştirme sürecidir.
11. Yazılım Testinin Amacı Nedir ?
 • Yazılımda hataları tespit edip gidermek.
12. Test Stratejisi Nedir ?
 • Yazılımdaki hataları tespit etmeden önce izlenecek yol.
13. Yazılım Test Süreci Nedir ?
 • Önceden planlanır ve Planlandığı vakitte uygulanır.
14. İyi Bir Test Planı Nasıl Gerçekleştirilir ?
 • Basit Olması
 • Anlaşılır Olması
 • Güncel Olması
 • Kabul Olması
15. Test Yormadı Nedir ?
 • Test ortamı kurulması , koşturulması ve sonuçların belgelendirilmesidir.
16. Tümleştirme Testi Nedir ?
 • Sistem testlerinin hazırlanma aşaması.
17. Sistem Testi Nedir ?
 • Tümleştirme evresinin tamamlamış yazılım parçası.
18. Kabul Testi Nedir ?
 • Müşteri karşısına çıkarılmad önceki gereksinimlerin testi.
19. Bir Test Durumunda Olması Gerekenler Nelerdir ?
 • Grup
 • Koşul
 • Hata
 • Hata No
 • Test Case No
 • Test Amacı
 • Test Verisi
 • Durum
 • Notlar

BOT Benson Topluluk kurucusu ve bir yazılımcı.